Medlemskab af FOA

FOA Århus er en aktiv fagforening, og som FOA-medlem bliver du en del af et stærkt fagligt sammenhold, der arbejder for at forsvare og forbedre de forhold, som du og dine kollegaer arbejder under.

FOA kan forsvare dig, hvis arbejdsgiverne bryder de overenskomster, der fastlægger dine løn- og arbejdsforhold. Det er nemlig FOA, som har aftalt overenskomsterne med arbejdsgiverne.

Et FOA-medlemskab er derfor også nødvendigt, hvis du skal have indflydelse på de forhold, som du arbejder under og ønsker at forbedre dem.

Overenskomsterne betyder, at FOA kan tilbyde en faglig opbakning, som ingen andre kan give på de fagområder, som FOA dækker. Det er kun FOA, der kan forhandle og underskrive lønaftaler, fratrædelsesaftaler mv. for ansatte, der arbejder på områderne.

FOA kan naturligvis også hjælpe, hvis arbejdsgiverne bryder love og regler, og vi rådgiver medlemmer, der får arbejdsskader eller bliver ramt af sygdom og klemt i det sociale system. I det hele taget støtter FOA Århus dig i alle spørgsmål, der handler om arbejde og uddannelse på FOAs fagområder.