Overenskomst og politisk kraft

Fælles kamp for ordentlige arbejdsvilkår

Gør det dig tryg at vide, at bunden ikke bliver slået ud af din økonomi, hvis du bliver syg? Er du glad for, at du ikke behøver at overlade det til en fremmed at passe din 6 måneder gamle baby? Har du glæde af en seniorordning? Eller drømmer du om at tage en ny uddannelse?

Vores 173.000 medlemmer betyder, at vi står stærkt, hver gang vi forhandler nye aftaler om dine arbejdsforhold. Sammen med de andre fagforeninger med OK-mærket forhandler FOA overenskomster, der giver dig og dine kolleger langt bedre arbejdsforhold, end hvis din arbejdsgiver blot skulle overholde loven.

Rettigheder til dig og dine kolleger


I FOA har vi blandt andet forhandlet os frem til, at du:
  • har en klar aftale om din arbejdstid, så din arbejdsgiver ikke bare kan bestemme, hvor meget og hvornår, du skal arbejde
  • som månedslønnet får din fulde løn, når du er syg og ikke skal nøjes med sygedagpenge
  • automatisk sparer op til din pension, fordi din arbejdsgiver skal indbetale penge til din arbejdsmarkedspension som en del af din løn
  • på langt de fleste overenskomster kan holde seks ugers ferie om året
  • får løn under dele af barselsorloven og løn i hvert fald på dit barns første sygedag
  • har en seniorordning

Disse og alle de andre aftaler, vi laver i overenskomsten, sikrer, at du kan skabe en balance mellem dit arbejdsliv og privatliv.

Overholder din arbejdsgiver overenskomsten?


Som medlem af FOA kan du altid få hjælp af din tillidsrepræsentant eller din lokale fagforening, hvis din arbejdsgiver ikke retter sig efter overenskomsten. Det kan fx være, at ekstra arbejde og ændringer i din vagtplan ikke bliver varslet og kompenseret. Det kan også være, at du oplever, at du ikke kan nå at holde pauser.

Få juridisk hjælp af FOA

Kontakt din lokale fagforening

Som medlem af FOA har du indflydelse på, hvilke krav, FOA skal stille, når der skal forhandles ny overenskomst for dig og dine kolleger.

Få indflydelse på din overenskomst

Vidste du, at
  • det kun er fagforeninger med OK-mærket, der er med til at forhandle goderne i din overenskomst hjem til dig? Grønt ikon for OK-indsats

Fagforeninger uden OK-mærke kan ikke forhandle arbejdstidsaftaler, løntillæg eller kompetenceudvikling for dig.

Og når din ansættelse er dækket af en FOA-overenskomst er det kun FOA, der kan forhandle for dig, hvis din arbejdsgiver ikke overholder bestemmelserne i din overenskomst.