Indflydelse på overenskomsten

Synes du, at det er vigtigt at få indflydelse på, hvordan dine arbejdsforhold skal være? Hvad du skal have i løn, og hvornår du skal stige i løn? Hvilke fridage vil du gerne have ret til? Hvordan skal din pension se ud?

Som medlem af FOA har du - sammen med andre FOA-medlemmer - mulighed for at få indflydelse på netop løn- og ansættelsesvilkår.

Vil du have flere fridage, bedre seniorordning eller?


FOA har medlemsdemokrati. Det betyder, at du som medlem af FOA har indflydelse på hvilke konkrete krav, FOA skal stille, når vi ca. hvert 3. år forhandler en ny overenskomst for dig og dine kolleger. På møder i de lokale fagforeninger - eller gennem din tillidsrepræsentant - kan du som medlem komme med dine ønsker til, hvad der skal forbedres eller ændres i overenskomsten.

Dine og resten af medlemmernes forslag bliver givet videre til FOAs hovedbestyrelse, der beslutter, hvilke forslag, der skal på bordet i de kommende overenskomstforhandlinger. Når forhandlingerne er afsluttet, er det også dig som medlem, der er med til at bestemme, om det endelige overenskomstresultat skal godkendes. Det er nemlig FOAs medlemmer, der stemmer ja eller nej til resultatet.

Få indflydelse på den næste overenskomst


Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening og hør hvordan. Du kan stille krav om fx flere fridage, bedre mulighed for uddannelse eller en mere attraktiv seniorordning før de næste overenskomstforhandlinger.

Find din lokale fagforening

Se fx hvordan overenskomsten i 2021 blev til og hvornår i processen, du som medlem kunne bruge din indflydelse.

Klik rundt i OK21-tidslinjen

Vidste du, at
  • det er FOA, der sammen med arbejdsgiverne forhandler din overenskomst, og at du som medlem kan være med til at bestemme, hvad der skal forbedres i overenskomsten? 

  • FOA har mere end 100 års erfaring med at forhandle sig frem til de bedst mulige aftaler med arbejdsgiverne?
Vi har opnået mange langvarige resultater, fx 6 ugers ferie, ret til at passe sit syge barn, seniorordninger, kompetenceudvikling og meget mere. Vi har også over 100 års erfaring med at inddrage vores medlemmers vilkår på arbejdspladsen i forhandlingerne.