Indflydelse på overenskomsten

Synes du, at det er vigtigt at få indflydelse på, hvordan dine arbejdsforhold skal være? Hvad du skal have i løn, og hvornår du skal stige i løn? Hvilke fridage vil du gerne have ret til? Hvordan skal din pension se ud?

Som medlem af FOA har du - sammen med andre FOA-medlemmer - mulighed for at få indflydelse på netop løn- og ansættelsesvilkår.

Sådan kan vi hjælpe

Vidste du, at...

  • det er FOA, der sammen med arbejdsgiverne forhandler din overenskomst, og at du som medlem kan være med til at bestemme, hvad der skal forbedres i overenskomsten?
  • FOA har mere end 100 års erfaring med at forhandle sig frem til de bedst mulige aftaler med arbejdsgiverne?

Vi har opnået mange langvarige resultater, fx 6 ugers ferie, ret til at passe sit syge barn, seniorordninger, kompetenceudvikling og meget mere. Vi har også over 100 års erfaring med at inddrage vores medlemmers vilkår på arbejdspladsen i forhandlingerne.

Bliv medlem af FOA

Hvert år hjælper vi dem, der kommer i klemme, får forkert løn og har det skidt på jobbet.

FOA er en overenskomstbærende fagforening

Med FOA er du garanteret et fagforbund, der kender dit fag og din branche. Derfor kan vi forhandle på dine vegne og sikre dig fair løn og arbejdsforhold.