Hjælp ved arbejdsskader - få rådgivning og støtte

Hjælp ved arbejdsskader

Ved du, hvad du skal gøre, hvis du har fået kroniske rygsmerter, efter du greb ud efter en beboer, der trak dig med i faldet? Ved du, hvilken hjælp du har ret til, når du har fået symptomer på stress, fordi du jævnligt oplever fagligt uforsvarlige eller farlige situationer på din arbejdsplads?

Som medlem af FOA kan du altid få hjælp, hvis du får en skade på dit arbejde, eller hvis du bliver syg af dit arbejde.

FOAs specialister bliver ved din side


I FOA fører vi mange arbejdsskadesager for vores medlemmer. Vi har advokater, som er specialiseret i at føre arbejdsskadesager og som kun beskæftiger sig med det. Vi bliver ved din side og hjælper dig hele vejen igennem i sagen. Vi arbejder altid for at opnå en erstatning, der dækker så meget af tabet som overhovedet muligt.

Du kan få hjælp hos FOA til alle facetter og i alle faser af en arbejdsskadesag:

 • Vi hjælper dig med at anmelde skaden, hvis din arbejdsgiver ikke har anmeldt den. Det betyder, at vi hjælper dig med at udfylde spørgeskemaer og beskrive hændelsen. Vi hjælper dig med at indsamle og sende oplysninger til de rette instanser og kontakte de relevante myndigheder.

 • Vi fører erstatningssager for mén, tabt arbejdsfortjeneste og udgifter til behandling

 • Vi fører retssager ved domstolene mod Ankestyrelsen, hvis vi vurderer, at en afgørelse om anerkendelse, varigt mén og/eller tab af erhvervsevne er forkert.

 • Vi hjælper dig med at forstå breve og afgørelser.

 • Vi vurderer sammen med dig, om vi går med dig som bisidder til samtaler med arbejdsgiver, og vi forhandler aftaler for dig.

  Få en erfaren bisidder med til samtalen

 • Vi tjekker, at alle muligheder for fastholdelse har været afprøvet, hvis du mister dit job som følge af en arbejdsskade eller arbejdsbetinget lidelse som fx stress.

  Få hjælp ved sygdom og tabt eller nedsat arbejdsevne

Kontakt FOA, hvis du har fået en arbejdsskade


Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant eller din lokale fagforening. FOA står klar til at hjælpe dig, hvis du har:
 • været udsat for en pludselig skade på arbejdet
 • fået en nedslidningsskade, alvorlig stress eller en anden arbejdsbetinget lidelse
 • har været udsat for vold på arbejdspladsen.

 Kontakt din lokale fagforening

Vidste du, at
 • du skal udfylde FOAs voldsskema eller politianmelde hændelsen inden for 72 timer?
 • Også selvom du ikke synes, det er nødvendigt i situationen. Ellers er det meget svært at opnå erstatning senere.

 • FOA deltager i udvalg, som drøfter arbejdsskader og arbejdsmiljø og leverer høringssvar til beskæftigelsesministeriet og justitsministeriet?
 • Vi bruger vores viden fra medlemmernes oplevelser til at påvirke politiske beslutninger og retspraksis for, hvad der anerkendes som arbejdsskader.

 • FOA kontakter arbejdsgiveren, hvis vi ser, at der er mange skader på en bestemt arbejdsplads?