Hjælp ved nedsat eller tabt arbejdsevne

Har du været sygemeldt så længe, at du frygter at få en fyreseddel? Kan du ikke holde til den arbejdsprøvning, kommunen har sendt dig i? Eller tror du, at du godt kunne vende tilbage til dit arbejde, hvis du fik ændret dine opgaver og arbejdstid?

Som FOA-medlem kan du få hjælp, hvis du bliver for syg til at arbejde, eller hvis sygdom eller arbejdsskade gør, at du ikke længere kan løse de samme opgaver som før.

Sådan får du hjælp af FOA

Tab af erhvervsevne

Med FOAs hjælp har Annie Espersen fået over 300.000 kroner i erstatning for erhvervsevnetab og men

Bliv medlem af FOA

Hvert år hjælper vi dem, der kommer i klemme, får forkert løn og har det skidt på jobbet.