Hjælp ved nedsat eller tabt arbejdsevne - få rådgivning

Hjælp ved nedsat eller tabt arbejdsevne

Har du været sygemeldt så længe, at du frygter at få en fyreseddel? Kan du ikke holde til den arbejdsprøvning, kommunen har sendt dig i? Eller tror du, at du godt kunne vende tilbage til dit arbejde, hvis du fik ændret dine opgaver og arbejdstid?

Som FOA-medlem kan du få hjælp, hvis du bliver for syg til at arbejde, eller hvis sygdom eller arbejdsskade gør, at du ikke længere kan løse de samme opgaver som før.

FOA kender dit fag og dine arbejdsforhold


I FOA hjælper vi mange medlemmer, der af den ene eller anden grund ikke kan yde 100% en hel arbejdsdag. Vi har et indgående kendskab til dit fag, dine opgaver, dit arbejdsmiljø og dine arbejdsforhold. Den viden er vigtig at få frem, når du taler med din leder, jobcentre eller kommunen, og vi tilbyder derfor at gå med som bisidder til samtaler, hvis vi sammen med dig vurderer, at det er nødvendigt.

Vi kan også hjælpe dig med at lægge en plan for, hvilke ændringer der kan gøre det muligt for dig at vende tilbage til dit job.

Hvis du bliver for syg til at arbejde


Hvis du bliver for syg til at arbejde, kan vi hjælpe dig med at søge sociale ydelser. Vi er eksperter i reglerne for sygefravær, revalidering, fleksjob og førtidspension. Og vi kender konsekvenserne af reformen af sygedagpenge, førtidspension og fleksjob og alle paragrafferne i sociallovgivningen.

FOA kan hjælpe dig på flere forskellige måder, hvis konsekvensen af din sygdom eller arbejdsskade er nedsat eller tabt arbejdsevne:
  • Vi kan gå med dig som bisidder til samtaler med din arbejdsgiver og kommunen.
  • Vi kan hjælpe dig med den skriftlige kommunikation med relevante myndigheder.
  • Vi kan vejlede dig om reglerne for sygefravær.
  • Vi kan vejlede dig om dine muligheder for at søge revalidering, fleksjob og førtidspension.
  • Vi kan hjælpe dig med at lægge en fastholdelsesplan, der fx justerer dine arbejdsopgaver, regulerer dine arbejdstider, forsyner dig med særlige hjælpemidler eller en personlig assistent.
  • Vi tjekker, at alle muligheder for fastholdelse har været afprøvet, hvis du mister dit job som følge af sygdom eller nedsat arbejdsevne.

    Få hjælp ved opsigelse    

Få hjælp af FOA ved sygdom

Kontakt din tillidsrepræsentant, din arbejdsmiljørepræsentant eller din lokale fagforening, hvis du har brug for bistand i forbindelse med sygdom eller nedsat arbejdsevne. Vores eksperter sidder klar til at hjælpe dig.

Find din lokale fagforening

Læs også: Næsten hver anden fyreseddel skyldes sygdom