Hjælp ved sygdom - få rådgivning om dine muligheder

Hjælp ved sygdom

Har du svært ved at klare dit job på grund af sygdom, stress eller fysisk belastende opgaver? Er du indkaldt til sygesamtale af din leder på grund af for meget sygefravær? Har du fravær på grund af dårligt arbejdsmiljø eller kriser i familien? Er du inde i et langvarigt sygeforløb, eller skal du tilbage på arbejde efter et?

Som FOA-medlem kan du få hjælp til at finde en løsning sammen med din leder, så du kan fastholde dit job eller komme over en krise.

Når du er sygemeldt eller når du skal tilbage til jobbet


I FOA kender vi aftaler, retningslinjer og muligheder for fastholdelse. Vi kan derfor rådgive dig om muligheder, og kan gå med dig som bisidder ved sygefraværssamtaler med din arbejdsgiver. Vores fokus ligger på din mulighed for at fastholde jobbet og finde en farbar vej igennem en krise – hvad enten det drejer sig om en midlertidig situation eller en situation, der kræver en varig løsning.

Er du på vej tilbage på jobbet efter stress eller et andet langvarigt sygefravær, samarbejder vi med din leder  om at få dig godt tilbage på jobbet. Vi bruger vores viden om dit fag, dine arbejdsvilkår og dine opgaver, når vi forhandler en løsning - der kan fungere for dig - med din arbejdsgiver. Hvad enten det handler om en ændring af dine arbejdsopgaver, hjælpemidler eller nedsat tid.

6 situationer, hvor FOA kan gøre en forskel for dig


Du kan med fordel kontakte din tillidsrepræsentant eller din lokale fagforening, hvis:
  • dit helbred betyder, at du har svært ved at overkomme jobbet
  • arbejdsmiljøet betyder, at du må sygemelde dig
  • du ved, at du står foran et langvarigt sygefravær i forbindelse med fx en operation med lang genoptræning
  • du har været langvarigt syg og skal tilbage på job
  • du er blevet indkaldt til en sygesamtale
  • du er blevet fyret på grund af sygdom

Få hjælp ved opsigelse

Sådan får du hjælp under eller efter din sygdom


Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant og FOAs tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, hvis du har problemer med sygdom, stress eller fravær. Du kan også altid kontakte din lokale fagforening.

Kontakt din lokale fagforening

Vidste du, at
  • FOA tager sagen op med din arbejdsgiver eller på politisk niveau, hvis vi ser en generel tendens til et højt sygefravær eller bestemte former for sygemeldinger på din arbejdsplads eller i din kommune?