Hjælp ved sygdom

Har du svært ved at klare dit job på grund af sygdom, stress eller fysisk belastende opgaver? Er du indkaldt til sygesamtale på grund af for meget sygefravær? Har du fravær på grund af dårligt arbejdsmiljø eller kriser i familien? Er du langvarigt sygemeldt, eller skal du tilbage på arbejde efter en sygemelding?

Som FOA-medlem kan du få hjælp til at finde en løsning sammen med din leder, så du kan fastholde dit job eller komme over en krise.

Sådan hjælper FOA

Vidste du, at...

FOA tager sagen op med din arbejdsgiver eller på politisk niveau, hvis vi ser en generel tendens til et højt sygefravær eller bestemte former for sygemeldinger på din arbejdsplads eller i din kommune?

Bliv medlem af FOA

Hvert år hjælper vi dem, der kommer i klemme, får forkert løn og har det skidt på jobbet.