Kontingent FOA Århus

Pr. 1. januar 2021 er hovedkontingentet pr. måned:

   Fuldtid Deltid
Medlem af faglig, a-kasse og efterløn
Faglig   384,50 kr.  330,75 kr.
A-kasse  519,00 kr.  396,00 kr.
Efterløn 520,00 kr. 347,00 kr.
I alt 1.423,50 kr. 1.073,75 kr.
Medlem af faglig og a-kasse
Faglig 384,50 kr. 330,75 kr.
A-kasse 519,00 kr. 396,00 kr.
I alt 903,50 kr. 726,75 kr.
Medlem af faglig
Faglig  384,50 kr. 330,75 kr.
I alt  384,50 kr. 330,75 kr.

 

Herudover betales et klubkontingent.
Kontingentet betales forud og skal være betalt senest den 5. i måneden.
Husk at betale dit kontingent rettidigt, da du ellers kan miste dine medlemsrettigheder.

Kontingentet kan betales på flere måder:

  • Pr. giro
  • Pr. PBS i dit pengeinstitut
  • Personligt i afdelingen

HUSK at meddele afdelingen:
  • Hvis du flytter
  • Hvis du skifter navn
  • Hvis du skifter arbejdsplads