Kontingent FOA Århus

Pr. 1. januar 2023 er hovedkontingentet pr. måned:

   Fuldtid Deltid
Medlem af faglig, a-kasse og efterløn
Faglig   385,00 kr.  331,25 kr.
A-kasse  519,00 kr.  397,00 kr.
Efterløn 531,00 kr. 354,00 kr.
I alt 1.435,00 kr. 1.082,25 kr.
Medlem af faglig og a-kasse
Faglig 385,00 kr. 331,25 kr.
A-kasse 519,00 kr. 397,00 kr.
I alt 904,00 kr. 728,25 kr.
Medlem af faglig
Faglig  385,00 kr. 331,25 kr.
I alt  385,00 kr. 331,25 kr.

 

Herudover betales et klubkontingent.
Kontingentet betales forud og skal være betalt senest den 5. i måneden.
Husk at betale dit kontingent rettidigt, da du ellers kan miste dine medlemsrettigheder.

Kontingentet kan betales på flere måder:

  • Pr. giro
  • Pr. PBS i dit pengeinstitut
  • Personligt i afdelingen

HUSK at meddele afdelingen:
  • Hvis du flytter
  • Hvis du skifter navn
  • Hvis du skifter arbejdsplads

Du kan selv rette disse oplysninger via foa.dk og dernæst "mine personoplysninger".