FOA Århus

Kontakt FOA Århus

Aktuelt fra FOA Århus

Penge på vej til psykiatrien

På psykiatri-topmødet ”Nok er nok” lovede Region Midtjyllands 1. næstformand godt 40 tillidsvalgte, at han vil arbejde for flere penge til psykiatrien.

TV-reportage

TV: Serviceassistenterne holdt møde med ledelsen

Der var håb om god dialog, da omkring 200 serviceassistenter og portører var inviteret til stormøde af hospitalsledelsen. De ansatte vil gerne have en afklaring af deres fremtid.

Arrangementer

Medlemsarrangementer i FOA Århus
Se programmet for andet halvår 2017 med bl.a. foredrag af Peter Mygind, byvandringer, biografture, IT-kurser m.m.

Afdelingsbladet

Følg med i afdelingsbladet »Fagbladet FOA Århus«, der udkommer 4 gange om året.

Opslagstavlen

På opslagstavlen kan du hente en kort printudgave af det sidste elektroniske nyhedsbrev. Derudover kan du hente diverse pjecer, flyers m.m.