FOA Århus

Kontakt FOA Århus

Aktuelt fra FOA Århus

Aftale for ambulancereddere er på plads

FOA, 3F og Region Midtjylland er enige om overgangen for redderne, når regionen overtager ambulanceberedskaber fra private.

Video:

Inge Jensen Pedersens 1. maj-tale

FOA Århus 1. maj-arrangement er aflyst på grund af Corona. Se formandens 1. maj-tale.

Arrangementer/møder

Arrangementer og møder i FOA Århus i 2021

For at hæmme Coronasmittens udbredelse afholder FOA Århus indtil videre ingen større fysiske arrangementer.

Uddannelsestilbud

Ledige pladser på kurser

SOSU Østjylland, Aarhus Tech og Learnmark Horsens udbyder en række kurser og måske finder du netop dét kursus, som du har brug for.

Medlemstilbud

Medlemstilbud i FOA Århus

FOA Århus tilbyder attraktive medlemstilbud, hvor du kan opnå gode rabatter til f.eks. Tivoli Friheden eller tilbud på forsikringer.

Afdelingsbladet

Afdelingens digitale blad 'Fagbladet FOA Århus' udkommer hver anden måned.

Opslagstavlen

På opslagstavlen kan du downloade plakater, pjecer, foldere og flyers, som du evt. kan printe og hænge op på din egen opslagstavle eller på arbejdspladsen.

Skriv til FOA Århus

Har du et spørgsmål eller kommentar til faglig afdeling eller A-kassen i FOA Århus, så skriv til os via din digitale postkasse (Min post) på foa.dk

Registrer og opdater tillidshverv

Find blanketter her, hvis du er nyvalgt, eller der er sket ændringer i dit tillidshverv.