Uddannelsestilbud

SOSU Østjylland, Aarhus Tech og Learnmark Horsens udbyder en række kurser, som er relevante for medlemmer af FOA Århus.

Læs mere om den enkelte skoles kurser ved at vælge skolen i menuen. Måske finder du netop dét kursus, som du har brug for. Kontakt altid skolerne for nærmere information.

Fælles kursusmodul for alle skoler

Skolerne har oprettet et fælles kursusmodul, hvor du kan søge efter relevante kurser for dig.
Skolernes fælles kursusmodul

Ledige pladser på kommende kurser

FOA modtager af og til information om snarlige kurser, hvor der stadig er ledige pladser kort før kursusstart. Kontakt skolerne for nærmere information.

 Ledige pladser på kommende kurser
SOSU Østjylland - www.sosuoj.dk
SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET
Kliniske opgaver i almen praksis
5 dage. Tilmeldingsfrist: 28. januar 2019
Kursusstart: 25. februar 2019. Læs mere
Farmakologi i psykiatrien
5 dage. Tilmeldingsfrist: 11. februar 2019
Kursusstart: 11. marts 2019. Læs mere
DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE
Brede læringsmål og evaluering
af læringsmiljøet

2 dage. Tilmeldingsfrist: 3. januar 2019
Kursusstart: 31. januar. Læs mere
Børns motorik, sansning og bevægelse 1
3 dage. Tilmeldingsfrist: 11. februar 2019
Kursusstart: 11. marts 2019. Læs mere
Børns sproglige udvikling 1
2 dage. Tilmeldingsfrist: 14. februar 2019
Kursusstart: 14. marts 2019. Læs mere
Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud
4 dage. Tilmeldingsfrist: 25. februar 2019
Kursusstart: 25. marts 2019. Læs mere
Aarhus Tech - www.aarhustech.dk
Pt ingen information om ledige pladser
Learnmark Horsens - www.learnmark.dk/amu
Kurser i uge 50 til uge 5 2018. Se kursusoversigt.