Uddannelsestilbud

SOSU Østjylland, Aarhus Tech og Learnmark Horsens udbyder en række kurser, som er relevante for medlemmer af FOA Århus.

Læs mere om den enkelte skoles kurser ved at vælge skolen i menuen. Måske finder du netop dét kursus, som du har brug for. Kontakt altid skolerne for nærmere information.

Fælles kursusmodul for alle skoler

Skolerne har oprettet et fælles kursusmodul, hvor du kan søge efter relevante kurser for dig.
Skolernes fælles kursusmodul

Ledige pladser på kommende kurser

FOA modtager af og til information om snarlige kurser, hvor der stadig er ledige pladser kort før kursusstart. Kontakt skolerne for nærmere information.

 Ledige pladser på kommende kurser
SOSU Østjylland - www.sosuoj.dk
SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET
Portører og hosp.serv.ass. kontakt m. psykisk syge
5 dage. Tilmeldingsfrist: 24. september.
Kursusstart: 22. oktober. Læs mere
Fysisk genoptræning af borgere/patienter
8 dage. Tilmeldingsfrist: 9. oktober.
Kursusstart: 6. november. Læs mere
Farmakologi i psykiatrien
5 dage. Tilmeldingsfrist: 22. oktober
Kursusstart: 19. november. Læs mere
DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE
Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner
2 dage. Tilmeldingsfrist: 24. september.
Kursusstart: 5. november. Læs mere
Neuropædagogik som redskab i det
pædagogiske arbejde
, 3 dage.
Tilmeldingsfrist: 30. september.
Kursusstart: 30. oktober. Læs mere
Børns kompetenceudvikling 0-5 år
5 dage. Tilmeldingsfrist: 15. oktober
Kursusstart: 26. november. Læs mere
Aarhus Tech - www.aarhustech.dk
Pt ingen information om ledige pladser
Learnmark Horsens - www.learnmark.dk/amu
Kurser i uge 37-42 2018. Se kursusoversigt.