Uddannelsestilbud

SOSU Østjylland, Aarhus Tech og Learnmark Horsens udbyder en række kurser, som er relevante for medlemmer af FOA Århus.

Læs mere om den enkelte skoles kurser ved at vælge skolen i menuen. Måske finder du netop dét kursus, som du har brug for. Kontakt altid skolerne for nærmere information.

Ledige pladser på kommende kurser

FOA modtager af og til information om snarlige kurser, hvor der stadig er ledige pladser kort før kursusstart. Kontakt skolerne for nærmere information.

 Ledige pladser på kommende kurser
SOSU Østjylland - www.sosuoj.dk
SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET
Opdateret kursusoversigt for 2019
Se kursusoversigten her
Arbejde med sindslidende med misbrug
5 dage. Kursusstart 8. januar 2020.
Tilmeldingsfrist 16. december 2019.
Læs mere
DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE
Arbejde med sindslidende med misbrug
5 dage. Kursusstart 8. januar 2020.
Tilmeldingsfrist 16. december 2019.

Læs mere        
Aarhus Tech - www.aarhustech.dk
Kurser for ejendomsserviceteknikere
Kurser indenfor det grønne område, ejendomsområdet,
det maskinelle område og certifikater. Læs mere
Learnmark Horsens - www.learnmark.dk/amu
Kurser i uge 42-51 i 2019. Se kursusoversigt.