TV-TEMA om faglighed

I en række tv-indslag fortæller medlemmer fra forskellige FOA-faggrupper om deres visioner og faglighed.

TV-TENA om faglighed

Indslag om andre FOA-faggrupper bliver løbende lagt på temasiden i den kommende tid.

Faglighed for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere

Faglighed er mange ting. Se en pædagogisk assistent og en pædagogmedhjælpers bud på det.

Faglighed for dagplejere

Faglighed er mange ting. Se to dagplejeres bud på det, de mener er vigtigt.

TV-TEMA: Faglighed - for brandmænd

Faglighed er mange ting. Se brandmand Simon Christensens bud på det, han mener er vigtigt.