FOA Århus præsentationsfilm

FOA Århus har ca. 10.000 medlemmer. FOA's medlemmer leverer offentlig service. Størstedelen er ansat i kommuner og regioner og en mindre del er privat ansatte. Denne film præsenterer FOA Århus og medlemmerne af FOA Århus.