Fagforeningen

FOA har ca. 167.000 medlemmer fordelt på 32 fagforeninger. FOA Århus har knap 10.000 medlemmer.

FOA's medlemmer leverer offentlig service. Størstedelen er ansat i kommuner og regioner og en mindre del er privat ansatte.

FOA Århus