Fagforeningen

FOA har 200.000 medlemmer fordelt på 43 afdelinger. FOA Århus har godt 10.000 medlemmer.

FOA's medlemmer leverer offentlig service. Størstedelen er ansat i kommuner og regioner og en mindre del er privat ansatte.

FOA Århus