Arrangementer og møder i FOA Århus i 2020


For at hæmme Coronasmittens udbredelse aflyser FOA Århus alle større arrangementer i resten af 2020. Det betyder, at årets generalforsamling, sektorårsmøder og juletræsfest er aflyst.