Klubber og faggrupper

Pædagogmedhjælperne

Fagklubben for
pædagogiske
assistenter og
pædagogmedhjælpere Dagpleje Klubben for dagplejere
 FOA Ungdom    FOA Ungdom  Sosuhjælperne Social- og sundhedshjælpernes fagklub
Sygehjælper logo

Sygehjælpernes
Brancheklub

Efterløns- og pensionistklubben i Odder
Efterløns- og pensionistklubben i Odder
Sosu Social- og sundheds-
assistentklubben
FOA Århus Seniorklub FOA Århus Seniorklub
Danske neurofysiologiassistenter

Neurofysiologiassistenter


           
Sygehjælpernes
Brancheklub