Særligt til tillidsvalgte

Registrer og opdater tillidshverv

Er du nyvalgt eller blevet genvalgt som tillidsvalgt, skal du registrere det. Det kan du gøre her. Du skal også registrere, hvis der er sket ændringer i dit tillidshverv eller hvis du stopper som tillidsvalgt.