Tjek af arbejdstider - få tjek på de gældende aftaler

Tjek af arbejdstider

Har du oplevet at skulle aflyse dine planer, fordi du blev kaldt på arbejde med kort varsel? Bliver du tit bedt om at arbejde over? Eller er du uenig med din leder om, hvad der er en rimelig vagtplan?

Som medlem af FOA kan du altid få tjekket, om dine arbejdstider overholder alle aftaler.

Varsling af ændringer i vagtplanen?


Mange ændringer i vagtplaner påvirker sjældent bare den person, som ofte bliver kaldt på arbejde med kort varsel – det kan få hele ugens korthus af aftaler, planer og fornøjelser til at ramle for en hel familie. Men arbejdstidsreglerne er komplicerede, og det kan derfor være svært at afgøre, hvornår man har ret til at sige fra.

Da det er os, der har forhandlet overenskomsten, kan vi med sikkerhed afgøre, om reglerne for varsel er overholdt, og om du har fået de aftalte tillæg. Er aftalerne i overenskomsten ikke overholdt, eller har du ikke har fået de tillæg, du er berettiget til, kontakter vi din arbejdsgiver. Og kan vi ikke blive enige med din arbejdsgiver, fører vi din sag.

Sådan får du tjekket din arbejdstid


Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale fagforening, hvis du er i tvivl, om din arbejdstider overholder arbejdstidsreglerne.

Find din lokale fagforening

Vidste du, at
  • for FOA, er det afgørende, at du har rimelige arbejdstider, der muliggør en fornuftig hverdag – også selvom dit job nødvendiggør, at du arbejder aftener og helligdage?
Når du arbejder under en FOAs overenskomster, er du beskyttet af vores aftaler. Vi står altid klar til at rådgive, hvis du og dine kolleger er uenige med jeres arbejdsgiver om, hvordan jeres arbejdstidsaftale skal fortolkes.

Gå ikke glip af tillæg for overarbejde når du bliver kaldt ind i fridøgn

Vidste du, at
  • FOA jævnligt finder fejl i arbejdstid i forbindelse med et løntjek?
  • FOAs arbejdstidsaftaler sikrer dig bedre vilkår end lovgivningen om arbejdstid?