Godt arbejdsliv

Hjælp til at undgå fysisk nedslidning

Er hårdt fysisk arbejde med løft, forflytninger, akavede arbejdsstillinger og højt tempo en del af din arbejdsdag?

Som medlem af FOA kan du altid få rådgivning om, hvordan du kan passe på din krop og forebygge nedslidning. Og vi står klar til at hjælpe dig, hvis uheldet skulle være ude, og du har fået en skade – enten akut eller en nedslidningsskade.

FOA ved, hvordan du undgår at blive slidt ned


Hårdt fysisk arbejde er et problem på mange arbejdspladser, hvor FOAs medlemmer yder velfærd til borgere og patienter. I FOA arbejder vi derfor for at sikre, at dit fysiske arbejdsmiljø til enhver tid er så sundt og sikkert, at du undgår skader og nedslidning.

I FOA er vi eksperter i arbejdsmiljø. Vi kan hjælpe dig og din arbejdsplads med at forebygge skade og nedslidning på flere måder:

  • Vi kan give din arbejdsplads inspiration til, hvordan I organiserer arbejdet hensigtsmæssigt.
  • Vi kan hjælpe dig og dine kolleger med at udarbejde og handle på ArbejdsPladsVurdering (APV).
  • Vi kan hjælpe din arbejdsplads til at lave politikker mod nedslidning.
  • Vi uddanner din tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant i at forebygge, at du og dine kolleger bliver nedslidt pga. hårdt fysisk arbejde.

FOA hjælper, hvis du får en skade


Hvis skaden skulle ske, kan du også få hjælp hos FOA:
  • Vi hjælper dig med at anmelde skaden, hvis din arbejdsgiver ikke har anmeldt den. Det betyder, at vi hjælper dig med at udfylde spørgeskemaer og beskrive hændelsen.
  • Vi hjælper dig med at indsamle og sende oplysninger til de rette instanser og kontakte de relevante myndigheder.   
  • Vi kan vejlede dig i, hvordan du kan få din arbejdsplads til at lave en ulykkesanalyse, der forebygger at en lignende skade sker igen.

Sådan får du hjælp til at undgå fysisk nedslidning


Kontakt altid din arbejdsmiljørepræsentant, din tillidsrepræsentant eller din lokale fagforening, hvis du vil have hjælp til at forebygge skader eller nedslidning på din arbejdsplads, eller hvis du skulle være så uheldig at få en skade.

Find din lokale fagforening

Vidste du, at
  • FOAs medlemmer har et hårdere fysisk arbejdsmiljø end andre lønmodtagere?
  • næsten 20 % af FOAs medlemmer har været begrænset på deres arbejde på grund af smerter?
  • mere end 20 % er uenige i, at de får den nødvendige rette vejledning i sikker udførelse af deres arbejde?