Godt arbejdsliv

Hjælp til et godt arbejdsmiljø

Lider din arbejdsplads af et dårligt arbejdsmiljø med et stort arbejdspres, dårligt samarbejde, voldsomme forandringer eller måske endda vold og trusler?

Som FOA-medlem kan du altid få hjælp til at genoprette et godt arbejdsmiljø.

Selv om du er glad for dit arbejde og stolt af den forskel, du og dine kolleger gør for andre, kan der indimellem opstå problemer med dit arbejdsmiljø, som du ikke kan løse alene.

FOA sender et udrykningshold til din arbejdsplads


I alle vores lokale fagforeninger er der en arbejdsmiljøansvarlig, der kender til de udfordringer og problemer, der er i netop dit fag. Den arbejdsmiljøansvarlige kan vejlede dig om, hvordan du og dine kolleger bedst forebygger og håndterer problemer på din arbejdsplads. Det gælder både i situationer, hvor du har brug for hurtig hjælp og handlekraftig udrykning, og når der er brug for at lægge en mere langsigtet plan for at skabe eller genskabe et godt arbejdsmiljø.

4 FOA-tiltag der kan sikre dit arbejdsmiljø


I FOA betragter vi det som en af en vores fornemmeste opgaver at sikre, at vores medlemmer arbejder i et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø. Det gør vi på mange måder:
 • Vi sørger for løbende uddannelse af din tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.

 • Vi har oprettet en task force, der støtter og sparrer med vores lokalafdelinger om de konkrete arbejdsmiljøproblemer, som vores medlemmer oplever på arbejdspladsen.

 • Vi har indgået en aftale med arbejdsgiverne om, at I på din arbejdsplads kan få konkret vejledning om psykisk arbejdsmiljø.
  Få hjælp til bedre psykisk arbejdsmiljø

 • Vi har udviklet en lang række værktøjer til, hvordan man kan forebygge arbejdsmiljøproblemer.

Brug FOA, hvis der er problemer med arbejdsmiljøet


Du og dine kolleger kan bruge FOA til at få:
 • Inspiration til, hvordan I får det optimale ud af arbejdspladsvurderinger(APV), trivselsmålinger mv.

 • Inspiration til, hvordan I forebygger og håndterer forskellige arbejdsmiljøproblemer som vold, stress, konflikter, mobning, fysiske belastninger og nedslidning.

 • Gratis konsulentstøtte og vejledning om psykisk arbejdsmiljø til din arbejdsplads. Dette er et tilbud, FOA har udviklet og aftalt med arbejdsgiverne.
  Få hjælp til bedre psykisk arbejdsmiljø

Tal med din arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant eller din lokale fagforening, hvis du har brug for rådgivning om konkrete arbejdsmiljøproblemer.

Find din lokale fagforening