Overenskomst og politisk kraft

Medindflydelse på arbejdet

Har du tit en god idé til, hvordan I kunne arbejde smartere? Tænker du indimellem, at en omstrukturering eller besparelse kunne være gennemført på en mere hensigtsmæssig måde?

Som medlem af FOA kan du få rådgivning om, hvordan du og dine kolleger får indflydelse på ledelsens beslutninger, når de har betydning for jeres arbejde.

FOA sikrer dig medindflydelse


Sammen med andre fagforeninger med OK-mærket har FOA forhandlet den såkaldte medindflydelsesaftale, der gælder for offentligt ansatte medlemmer. Aftalen sikrer, at du og dine kollegers faglige viden og jeres viden om arbejdsmiljøet skal præsenteres for ledelsen, når ledelsen skal træffe beslutninger, der vedrører jeres arbejde. Medindflydelsessystemet skal sikre, at ledelsen har den nødvendige viden, når de ændrer forhold på din arbejdsplads, så du og dine kolleger kan løse opgaverne sikkert og fagligt forsvarligt.

Som medlem af FOA kan du få rådgivning om, hvordan du kan bruge din medindflydelse. Fordi det er FOA, der har været med til at lave aftalen, ved vi også, hvad du og dine kolleger kan bruge den til. Dine repræsentanter i medindflydelsesudvalgene kan hjælpe dig med at rejse spørgsmål, forslag eller bekymringer fra din hverdag.

Ledelsen skal tale med dine repræsentanter i medindflydelsesudvalget, før de træffer beslutninger, som får indflydelse på dine arbejdsforhold. Hvis ikke ledelsen overholder forpligtelserne i aftalen, kan din FOA-tillidsrepræsentant rejse sagen over for arbejdsgiveren. Aftalen om medindflydelse gælder for offentligt ansatte.

Vil du have medindflydelse på ledelsens beslutninger?


Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale fagforening, hvis du og dine kolleger vil have råd om, hvordan I får medindflydelse, eller hvis du vil vide, hvem der er jeres repræsentant i medindflydelsesudvalget.

Kontakt din lokale fagforening

Er du privatansat under en FOA-overenskomst?


Som privatansat på en FOA-overenskomst er du omfattet af en aftale kaldet samarbejdsaftalen. Ligesom medaftalen sætter den rammen for et samarbejde mellem dig og dine kolleger og virksomhedens ledelse. Et samarbejde der skal fremme jeres fælles interesse i at udvikle virksomheden og sikre, at den fungerer effektivt. Den skal også sikre, at der bliver arbejdet systematisk med at øge din og dine kollegers trivsel og tryghed.

Hvis din virksomhed har mere end 35 ansatte, skal samarbejdet ske i et samarbejdsudvalg, hvor I som ansatte bliver repræsenteret af jeres tillidsrepræsentant.

Brug FOA til at få indflydelse på samarbejdsudvalget


Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale fagforening, hvis du og dine kolleger vil have råd om, hvordan I får medindflydelse, eller hvis du vil vide, hvem der er jeres repræsentant i medindflydelsesudvalget.

Kontakt din lokale fagforening