Du kan få 30.000 kroner til efteruddannelse

I den Kommunale Kompetencefond og Den Regionale Kompetencefond kan der søges om op til 30.000 kr. pr. år til efteruddannelse (50.000 kr. til masteruddannelse).

Fondene giver fortrinsvis midler til kompetencegivende uddannelse, herunder AMU, akademiuddannelser og diplomuddannelser.

Status på ansøgninger for regionalt ansatte 

Det forventes, at Den Regionale Kompetencefond åbner op for ansøgninger igen d. 10. juli i uge 28. Bemærk, at der ikke behandles ansøgninger i sommerferien, så sagsbehandling af ansøgninger vil blive med tilbagevirkende kraft. Den Regionale Kompetencefond vil heller ikke være tilgængelig for support ved evt. problemer med ansøgningsmodulet, evt. hjælp hertil vil blive genoptaget i uge 33.

Vær opmærksom på, at man skal søge inden uddannelsens start. Hvis man skal starte på en uddannelse i august, skal der altså oprettes en ansøgning inden. Hvis der søges til en uddannelse, der står på positivlisten, vil der kunne gives tilskud.

Selv om Den Regionale Kompetencefond ikke give support før end i uge 33, har FOA valgt at åbne op for ansøgninger tidligere, for at give mulighed for at søge, hvis man skal starte på sin uddannelse i august.

Sådan får du penge til efteruddannelse

Find uddannelse

SOSU-skolerne tilbyder uddannelse i hele landet.

Bliv medlem af FOA

Hvert år hjælper vi dem, der kommer i klemme, får forkert løn og har det skidt på jobbet.