Du kan få 30.000 kroner til efteruddannelse

I den Kommunale Kompetencefond og Den Regionale Kompetencefond kan der søges om op til 30.000 kr. pr. år til efteruddannelse (50.000 kr. til masteruddannelse).

Fondene giver fortrinsvis midler til kompetencegivende uddannelse, herunder AMU, akademiuddannelser og diplomuddannelser.

Den Regionale Kompetencefond er løbet tør for midler. Fonden tilføres først midler igen i forbindelse med OK24-forhandlingerne.

Sådan får du penge til efteruddannelse

Find uddannelse

SOSU-skolerne tilbyder uddannelse i hele landet.

Bliv medlem af FOA

Hvert år hjælper vi dem, der kommer i klemme, får forkert løn og har det skidt på jobbet.