Stempel med teksten "faglært"

Uddannelse med fuld løn, hvis du er ufaglært

Er du ufaglært, og kunne du godt tænke dig at tage en erhvervsuddannelse inden for det, du arbejder med? Har du blod på tanden til at lære mere, eller kunne du godt tænke dig at få papir på det, du kan? Vil du gerne forberede dig bedst muligt på en fremtid, der er svær at forudsige?

Som medlem kan du få glæde af, at FOA arbejder benhårdt for, at alle vores medlemmer har mulighed for at blive faglærte. Det gør vi, fordi du som faglært har mindre risiko for at blive fyret, får mere i løn, har nemmere ved at søge job og i gennemsnit også lever længere. Samtidig er vi fuldstændig klar over, at det kan være en stor økonomisk udfordring at tage en uddannelse som voksen.

FOA giver dig råd til at blive faglært


Derfor har FOA lavet aftaler med kommunerne og regionerne, så du kan blive faglært uden at gå ned i løn under uddannelsen – og er sikret job bagefter. Med støtte fra Ufaglært til Faglært-puljerne kan du fx uddanne dig til:

Hvis du ikke har lyst til at tage en hel erhvervsuddannelse, kan du også få støtte fra puljerne til erhvervsuddannelsesforløb, der fører på-vej-til en faglært uddannelse. 

Vidste du, at
 • puljen fra Ufaglært til Faglært på det kommunale område blev aftalt med Kommunernes Landsforening (KL) ved overenskomstforhandlinger i 2015?

 • puljen fra Ufaglært til Faglært på det regionale område blev aftalt med Danske Regioner (DR) ved overenskomstforhandlinger i 2015?

Læs mere på hjemmesiderne:

www.denkommunalekompetencefond.dk

www.denregionalekompetencefond.dk

Sådan bliver du faglært:

Hvem kan søge?

For at få støtte til en faglært uddannelse er der nogle kriterier, der skal være opfyldt.

Du skal:

 • være fyldt 25 år på ansøgningstidspunktet

 • være ufaglært/kortuddannet, som ikke har opnået højeste faglærte niveau på området, og som kommunen ønsker at fastholde i beskæftigelse

 • er du kommunalt ansat skal du have mindst 2 års ansættelse i kommunen på ansøgningstidspunktet

 • er du regionalt ansat skal du have mindst 1 års ansættelse i regionen. 

Afklar dine muligheder

 • Overvej, hvilken faguddannelse på dit område, der kunne være relevant for dig

 • Tal med din leder og din tillidsrepræsentant om dine uddannelsesmuligheder og overvejelser, og find ud af, hvornår du kan deltage i uddannelsen.

 • Når I er blevet enige om uddannelsen, skal du kontakte det relevante uddannelsessted, så de kan lave en såkaldt realkompetencevurdering, der fastsætter uddannelsens varighed. 

Udfyld ansøgningsskema

 • Få udfyldt ansøgningsskemaet til Ufaglært til Faglært puljen:

  • Er du ansat i en kommune, kan du søge via Den Kommunale Kompetencefonds hjemmeside (Ufaglært til Faglært-puljens hjemmeside). Her ligger der også vejledninger og vilkår m.v.

  • Er du ansat i en region skal du udfylde ansøgningsskema, som du finder på Den Regionale Kompetencefonds hjemmeside, hvor du også finder vejledning og vilkår. Der kan også indsendes gruppeansøgninger til den regionale pulje. Det er sikkert din tillidsrepræsentant eller leder, der udfylder ansøgningen.
 • Din leder og din tillidsrepræsentant skal også underskrive ansøgningen.

 • Hvis du er kommunalt ansat, sendes ansøgningen elektronisk på Den Kommunale Kompetencefonds hjemmeside. Er du regionalt ansat sendes ansøgningen pr. mail til ufaglaert@regioner.dk

 • Når du har fået svar på din ansøgning, kan du og din leder lave og underskrive en uddannelsesaftale.

Få hjælp til processen

Som en hjælp har FOA lavet en tjekliste til arbejdsgiver og tillidsrepræsentant, som kan være med til at sikre et godt forløb fra de første overvejelser til tiden efter uddannelsens afslutning.

Tjeklisten er et supplement til den fælles vejledning på det kommunale område, som findes på Den Kommunale Kompetencefonds hjemmeside, og den fælles vejledning på det regionale område.

Download tjeklisten (pdf)

Få hjælp til at beregne tilskud fra Kompetencefonden 

Som medlem af FOA kan du også altid kontakte din tillidsrepræsentant eller din lokale fagforening, hvis du gerne vil have hjælp til at søge puljerne.

Find din afdeling