Fælles politisk stemme

Oplever du indimellem problemer i dit arbejdsliv, som du ikke kan gøre noget ved alene? Har du svært ved at forestille dig, hvordan du kan få hul igennem til magthaverne og få dem til at lytte til dine bekymringer?

Som FOA-medlem er du en del af et stort fællesskab, der har styrken til at løfte dine og kollegernes problemer med fx ulige løn, nedslidning eller alenearbejde ind i kommunalbestyrelsen, regionsrådet eller på Christiansborg.

Sådan ændrer vi på tingenes tilstand

Vidste du, at...

FOA blander sig i den politiske debat, når den handler om noget, der angår vores medlemmer?

Men vi tager også selv sager op og forsøger at overbevise politikerne om, at de skal gribe ind og gøre noget.

Fx når vi oplever, at arbejdsforholdene for nogle af vores medlemmer er fagligt uforsvarlige eller direkte farlige. Eller når vi kan se, at offentligt ansatte kvinder først vil opnå ligeløn om godt 500 år, medmindre aftalemodellen til overenskomstforhandlingerne bliver lavet om.

Bliv medlem af FOA

Hvert år hjælper vi dem, der kommer i klemme, får forkert løn og har det skidt på jobbet.

Sabine Zintel

Det er en myte

Mange tror, at FOA er tilknyttet et bestemt politisk parti. Det er en misforståelse.

FOA er hverken bundet af et politisk parti eller af en politisk blok. Vi er kun bundet af vores medlemmers behov. Det betyder, at vi forsøger at få alle politikere til at lytte til os, når vi taler vores medlemmers sag eller kæmper imod politiske forslag, der skader vores medlemmer. Det kan være ved ændringer i pensionsalderen eller hvis forholdene for sygemeldte eller kontanthjælpsmodtagere bliver forringet.