Overenskomst og politisk kraft

Fælles politisk stemme

Oplever du indimellem problemer i dit arbejdsliv, som du ikke kan gøre noget ved alene? Har du svært ved at forestille dig, hvordan du kan få hul igennem til magthaverne og få dem til at lytte til dine bekymringer?

Som FOA-medlem er du en del af et stort fællesskab, der har styrken til at løfte dine og kollegernes problemer med fx ulige løn, nedslidning eller alenearbejde ind i kommunalbestyrelsen, regionsrådet eller på Christiansborg.

FOA taler din sag

Når vi kan se, at vores medlemmers problemer tegner et generelt billede, gør vi det til en fælles lokalpolitisk eller landspolitisk sag. 173.000 medlemmer betyder, at man lytter til os, når vi banker på politikernes og arbejdsgivernes døre, kører kampagner eller kontakter medierne for at vise konsekvenserne af nedskæringer.

Som medlem i FOA kan du altid gå til din tillidsrepræsentant eller lokale fagforening, når du synes, at dine og kollegernes udfordringer kræver politisk handling.

Du har mulighed for at engagere dig i faglige møder og faglige netværk, eller deltage i en af FOAs mange lokale og nationale kampagner. Du kan møde op til generalforsamlingen i din lokale fagforening og stille forslag. Og du kan selv deltage i det politiske arbejde ved for eksempel at stille op til tillidshverv eller de politiske poster i fagforeningen.

Har du udfordringer på din arbejdsplads?

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-forening, hvis du og dine kolleger gerne vil have hjælp til at få sat jeres udfordringer på arbejdspladsen på den politiske dagsorden.

Find din lokale fagforening

Det er en myte

Mange tror, at FOA er tilknyttet et bestemt politisk parti. Det er en misforståelse.

FOA er hverken bundet af et politisk parti eller af en politisk blok. Vi er kun bundet af vores medlemmers behov. Det betyder, at vi forsøger at få alle politikere til at lytte til os, når vi taler vores medlemmers sag eller kæmper imod politiske forslag, der skader vores medlemmer. Det kan være ved ændringer i pensionsalderen eller hvis forholdene for sygemeldte eller kontanthjælpsmodtagere bliver forringet.

Vidste du, at
  • FOA blander sig i den politiske debat, når den handler om noget, der angår vores medlemmer?
Men vi tager også selv sager op og forsøger at overbevise politikerne om, at de skal gribe ind og gøre noget. Fx når vi oplever, at arbejdsforholdene for nogle af vores medlemmer er fagligt uforsvarlige eller direkte farlige. Eller når vi kan se, at offentligt ansatte kvinder først vil opnå ligeløn om godt 500 år, medmindre aftalemodellen til overenskomstforhandlingerne bliver lavet om.