Tryghedspuljen: Få 10.000 kr. til efteruddannelse ved opsigelse

Er du blevet opsagt som følge af besparelser? Og er du kommunalt eller regionalt ansat?

Som medlem kan du få glæde af FOAs aftale om, at opsagte kan få 10.000 kr. til efteruddannelse, rådgivning og kompetenceudvikling (og op til 20.000 kr. ved kompetencegivende uddannelser).

Sådan hjælper vi

Vidste du, at...

Tryghedspuljen blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne mellem FOA og kommunerne i 2013 og udvidet til også at gælde regionernes område i 2021? 

Bliv medlem af FOA

Hvert år hjælper vi dem, der kommer i klemme, får forkert løn og har det skidt på jobbet.