Tjek på løn og økonomi

Hjælp til lønforhandling og lokalløn

Afspejler din løn dine kompetencer? Har du fået nye ansvarsområder, som giver dig ret til lønforhøjelse? Bliver lønnen fordelt retfærdigt på din arbejdsplads?

Som FOA-medlem har du en repræsentant fra FOA til at stå for forhandlingerne med din arbejdsgiver, når I på arbejdspladsen skal fordele de penge, der er afsat til lokal lønforhandling. Dermed er du sikret, at du og dine kolleger får den løn, I har krav på.

FOA kender din lønudvikling


Det er FOA, der har indgået aftalerne med din arbejdsgiver om lønnen. Vi kender lønudviklingen for dit fag og dit geografiske område. Og vi har forudsætningerne for at påpege over for arbejdsgiveren, hvis der er uregelmæssigheder i lønnen på din arbejdsplads.

3 situationer, hvor forhandling af løn er vigtig


Du kan altid gå til din tillidsrepræsentant eller din lokale fagforening, hvis du har spørgsmål om din løn, eller du ønsker hjælp til at forhandle løn. Der er 3 situationer, hvor en lønforhandling er særligt vigtig:
  • Når du starter på en ny arbejdsplads.
  • Når du får efteruddannelse og nye kompetencer.
  • Når dit job forandrer sig på grund af nye opgaver og ansvarsområder.

Sådan er du med til at forhandle retfærdig lokalløn


Ved de årlige lønforhandlinger kan du som FOA-medlem give din mening til kende om, hvilke opgaver og kvalifikationer du synes, der skal udløse løntillæg. Sig det til din tillidsrepræsentant eller den person i din lokale fagforening, der står for lønforhandlingerne. Så er du med til at sikre, at lønnen bliver fordelt retfærdigt.

Find din lokale fagforening

Vidste du, at
  • FOA har ret til en årlig lønforhandling med ledelsen på din arbejdsplads på vegne af alle de medarbejdere, der arbejder på FOAs områder?

Det har fagforeninger uden OK-mærket ikke.Grønt ikon for OK-indsats

 

 

Vidste du, at
  • du kan finde oplysninger om din løn i det lønmagasin, FOA udgiver hvert halve år for både kommunalt, regionalt og statsansatte?
Her kan du bl.a. se hvilket løntrin, du skal være på, hvilke tillæg du bør have, og hvad du skal have udbetalt i pension.

Se lønmagasin