Lokalløn

Lokalløn er den del af din løn, som forhandles lokalt mellem FOA og kommunen eller regionen. Lokalløn kan gives som tillæg for kompetencer, funktioner eller som et engangsbeløb (bonus).

  • Størstedelen af din løn bliver fastsat ved overenskomstforhandlingerne mellem arbejdsgiverne og lønmodtagerne. Denne del kaldes derfor også for den centrale løn, og den gælder i hele landet for dit arbejdsområde. Lokalløn er derimod en decentral del af lønnen. Den forhandles lokalt mellem FOA og arbejdspladsen, dvs. at lokallønnen gælder i den enkelte region eller kommune.
  • På mange offentlige arbejdspladser er der lokale forhåndsaftaler om funktionsløn og/eller kvalifikationsløn. En sådan forhåndsaftale er en del af lokallønnen. Hvis der er lokale forhåndsaftaler på din arbejdsplads, kan din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening fortælle dig om det.
  • Forhåndsaftalerne giver ekstra tillæg for særlige funktioner og/eller kompetencer. Det kan for eksempel være tillæg til praktik- og forflytningsvejledere og fastholdelsesbonus til medarbejdere, der har været ansat i et givent antal år.
  • Som offentligt ansat har du krav på én årlig lønforhandling, som varetages af din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening. Her kan der gives lokale tillæg for kompetencer, funktioner og/eller engangsbeløb efter individuelle forhandlinger. Det kan være til medarbejdere, der har fået nye kompetencer efter videreuddannelse, eller hvis man har fået nye opgaver og ansvarsområder.
  • Rådfør dig med din lokale tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening for at forbedre dine muligheder for at få del i den lokale løndannelse.
  • Du kan også læse mere om lokalløn i Fagbladet FOAs tema-serie