Lokalløn

Lokalløn er den del af din løn, som forhandles lokalt mellem FOA og kommunen eller regionen. Lokalløn kan gives som tillæg for kompetencer, funktioner eller som et engangsbeløb (bonus).

  • Størstedelen af din løn bliver fastsat ved overenskomstforhandlingerne mellem arbejdsgiverne og lønmodtagerne. Denne del kaldes derfor også for den centrale løn, og den gælder i hele landet for dit arbejdsområde. Lokalløn er derimod en decentral del af lønnen. Den forhandles lokalt mellem FOA og arbejdspladsen, dvs. at lokallønnen gælder i den enkelte region eller kommune.
  • På mange offentlige arbejdspladser er der lokale forhåndsaftaler om funktionsløn og/eller kvalifikationsløn. En sådan forhåndsaftale er en del af lokallønnen. Hvis der er lokale forhåndsaftaler på din arbejdsplads, kan din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening fortælle dig om det.
  • Forhåndsaftalerne giver ekstra tillæg for særlige funktioner og/eller kompetencer. Det kan for eksempel være tillæg til praktik- og forflytningsvejledere og fastholdelsesbonus til medarbejdere, der har været ansat i et givent antal år.
  • Som offentligt ansat har du krav på én årlig lønforhandling, som varetages af din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening. Her kan der gives lokale tillæg for kompetencer, funktioner og/eller engangsbeløb efter individuelle forhandlinger. Det kan være til medarbejdere, der har fået nye kompetencer efter videreuddannelse, eller hvis man har fået nye opgaver og ansvarsområder.
  • Rådfør dig med din lokale tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening for at forbedre dine muligheder for at få del i den lokale løndannelse.
  • Du kan også læse mere om lokalløn i Fagbladet FOAs tema-serie

Bliv medlem af FOA

FOA er eksperter på netop din løn og tillæg, da vi forhandler din overenskomst. Men vi ved også, at hver anden oplever fejl på lønsedlen. Meld dig ind i dag og få et personligt løntjek, så vi sikrer, at du får den rigtige løn.

FOA-medlem