Rådgivning om elevrettigheder - få styr på dine rettigheder

Rådgivning om elevrettigheder

Får jeg den rigtige løn som elev? Må min leder sætte mig på aftenvagter flere aftener i træk? Må jeg arbejde i weekenderne? Hvad gør jeg, hvis min leder opsiger min uddannelsesaftale?

Som elev og medlem af FOA behøver du ikke være i tvivl om, hvilke regler der gælder under din uddannelse, og hvilke rettigheder du har, når du er i praktik.

FOA er med til at planlægge indholdet i din uddannelse. Vi ved også, hvad du har ret til i løn, og vi har styr på dine arbejdstidsregler som elev – også når din leder ikke har det. Derfor har vi det stærkest tænkelige grundlag for at kunne rådgive dig, så du kan få en god elevtid.

Vi rådgiver dig, når du begynder din praktikperiode, og vi hjælper dig, hvis du får problemer eller har spørgsmål undervejs. Hvis vi sammen med dig vurderer, at det er nødvendigt, tager vi også med som bisidder, hvis du bliver indkaldt til samtale under din praktik. Du er ny i dit FOA-fag – derfor passer vi ekstra godt på dig!

4 situationer hvor du altid skal kontakte FOA:

 • Hvis din uddannelseskontrakt bliver ophævet inden for de 3 første måneder uden begrundelse.
 • Hvis arbejdsgiver vil ophæve din uddannelsesaftale efter de 3 måneders prøvetid. Skriv aldrig under, før du har talt med FOA.
 • Hvis du føler dig klemt eller befinder dig i en ubehagelig situation på dit praktiksted, og du er nervøs for at miste din praktikplads, hvis du siger fra.
 • Hvis bliver gravid eller skal på barsel under din uddannelse.

Kontakt FOA, hvis du er i tvivl om dine rettigheder som elev


Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale fagforening, hvis du er elev og har brug for rådgivning om dine rettigheder.

Find din lokale fagforening

Vidste du, at
 • du som elev er beskyttet af FOAs overenskomst?
  Det betyder, at du har ordnede forhold og løn under din uddannelse.

 • det koster maksimalt 70 kr. om måneden at være medlem af FOA (fagforeningen), når du tjener under 18.633 kr.?  

 • som elev får du rabat på studiebøger og adgang til at benytte dig af FOAs fordelagtige rabatordninger for medlemmer?

  Køb studiebøger med rabat

 • du har mulighed for at mødes med andre elever på årlige arrangementer eller i din lokale fagforening?
 • er du under 25 år kan du få gratis rådgivning om store og små personlige problemer i Headspace?

Kontakt din elev-/unge-ansvarlige, hvis du er interesseret i at høre mere om FOAs tilbud til dig.