Godt arbejdsliv

Hjælp til at forebygge vold

Er vold eller trusler om vold en del af din arbejdsdag?

Som medlem af FOA kan du få hjælp til at forebygge og håndtere vold – og vi står naturligvis også klar, hvis du har været udsat for vold på din arbejdsplads.

Er vold og trusler et problem på din arbejdsplads?


Vold og trusler om vold er et problem på mange arbejdspladser, hvor FOAs medlemmer yder velfærd til borgere og patienter. Det kan fx være i psykiatrien, på sygehuse, på en specialskole eller i arbejdet som parkeringsvagt. Vold og trusler om vold er overgreb, der indebærer en direkte eller indirekte trussel mod din sikkerhed eller sundhed.

Det er din oplevelse som medarbejder, der afgør, hvad der er vold eller trusler om vold. Og det er vigtigt, at du insisterer på, at selv mindre episoder bliver registreret og forebygget, da de kan være sundhedsskadelige, hvis du udsættes for dem gentagne gange gennem længere tid.

5 FOA-tiltag, der forebygger vold på din arbejdsplads


I FOA er vi eksperter i arbejdsmiljø. Vi kan hjælpe med at forebygge vold på din arbejdsplads på flere måder:

 • Vi kan give din arbejdsplads inspiration til at udarbejde en ArbejdsPladsVurdering (APV), voldspolitik og handleplan.
 • Vi uddanner din tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant i at forebygge og håndtere vold og trusler om vold.
 • Vi har en døgnbemandet hotline, hvis du står i en akut situation, hvor du har brug for hjælp.
 • Vi har lavet en tjekliste om forebyggelse af vold, som du kan gennemgå sammen med dine kolleger.
  Hent tjekliste
 • Vi har indgået en aftale med kommunerne og regionerne, der sikrer, at din arbejdsplads i medindflydelses- og medbestemmelsessystemet eller samarbejdssystemet skal aftale retningslinjer for forebyggelse af vold og trusler.

3 situationer, hvor du altid skal få FOA til at hjælpe dig


Hvis du skulle blive udsat for vold eller trusler om vold, kan du også få hjælp hos FOA:
 • Vi hjælper dig med at anmelde overgrebet. Det er vigtigt både at anmelde volden til arbejdspladsen og til politiet. Sammen med andre faglige organisationer har vi lavet en vejledning og et skema, som du kan bruge.
 • Vi hjælper dig med at undersøge, om din arbejdsplads har tilbud om krisehjælp.
 • Vi hjælper dig, så din arbejdsplads kan lave en ulykkesanalyse, der kan sikre, at voldelige situationer undgås i fremtiden.

Sådan får du hjælp ved vold eller trusler


Kontakt altid din tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller din lokale fagforening afdeling, hvis du vil have hjælp til at forebygge vold og trusler på din arbejdsplads, eller hvis du er blevet udsat for et overgreb.

Find din lokale fagforening

Vidste du, at
 • FOA-medlemmer oftere bliver udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads end andre lønmodtagere? 
 • 66 % af FOAs medlemmer i psykiatrien i 2015 blev udsat for trusler om vold?
 • 33 % af FOAs medlemmer i 2015 blev udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads?
 • 25 % af FOAs medlemmer i 2015 blev udsat for fysisk vold på deres arbejdsplads?