Vold og trusler om vold

Alle typer af vold og trusler om vold, du kan komme ud for på dit arbejde, skal identificeres, tages alvorligt og forebygges. Du kan opfordre din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant eller selv tage initiativ til at tjekke, om din arbejdsplads er tilstrækkelig rustet. Men husk, at det er ledelsens ansvar at sørge for, at arbejdet udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, så sørg for at involvere din leder. 

Spørgsmål og svar

Bliv medlem af FOA

For FOA er det vigtigt, at du og kollegerne trives og kan arbejde under trygge forhold. Vi har flere tilbud for at sikre dit og dine kollegers arbejdsmiljø. Meld dig ind i dag, så du kan få del i vores hjælp.