Psykisk arbejdsmiljø

Selv om du og dine kollegaer er glade for og stolte af jeres arbejde, kan der opstå problemer med dit arbejdsmiljø, som du ikke kan løse alene. I FOA hjælper vi jer med at forebygge og håndtere vold, stress, konflikter, mobning, fysiske belastninger og nedslidning. Arbejder du i en kommune eller en region, kan du og dine kollegaer få gratis konsulenthjælp til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Hvad er psykisk arbejdsmiljø?