Alkoholpolitik

Alkoholpolitikken på en arbejdsplads skal sikre, at kolleger med alkohol- eller medicinmisbrug får hjælp til at komme ud af misbruget.

De fleste arbejdspladser har en alkoholpolitik. Typisk er alkoholpolitikken en del af den overordnede personalepolitik, som er godkendt af medarbejderudvalget.

Alkoholpolitik kan anskues fra to vinkler. Den ene er regler om indtagelse af alkohol- eller rusmidler på arbejdspladsen. Den anden vinkel er, hvordan arbejdspladsen griber ind og hjælper den enkelte, der har alkohol- eller rusmiddelproblemer.

Regler om indtagelse af alkohol- eller rusmidler

De fleste arbejdspladser har et totalt forbud mod at indtage alkohol og andre rusmidler. Undtagelser kan være julefrokoster eller andre særlige anledninger. Hvis dette forbud overtrædes, vil det ofte være anledning til, at der gives en advarsel og pågældende sendes hjem fra arbejdet. Hvis der sker gentagelser, kan der ske afskedigelse eller i værste fald bortvisning.

Regler for hvordan arbejdspladsen griber ind

Den anden vinkel – hvilken hjælp arbejdspladsen tilbyder ved gentagen misbrug af alkohol- eller rusmidler er forskellig fra arbejdsplads til arbejdsplads.

En god hovedregel ved mistanke om at en kollega har et misbrugsproblem er at gå til din tillidsrepræsentant.

Få hjælp af FOA

Du kan søge yderligere råd og vejledning hos din tillidsrepræsentant eller i din afdeling:

Find din afdeling