Sexchikane på arbejdspladsen

Oplever du uønsket seksuel opmærksomhed i dit daglige arbejde, behøver du ikke finde dig i det. Og du bør heller ikke bare slå det hen. Du kan få alvorlige psykiske mén, også selvom du ved, at du som omsorgsarbejder har større risiko end andre faggrupper for at opleve seksuel chikane på grund af tæt borgerkontakt.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

Bidrag til at I har tydelig instruktion og risikovurdering

 

Hav fokus på faglighed og sparring

 

Lær af de eventuelle episoder der har været

Medvirk til at der bliver udarbejdet retningslinjer om forebyggelse

 

Insister på at det er tydeligeligt hvem der har hvilken rolle/ansvar


Bidrag til at I får en kultur hvor I kan tale åbent om problemer


Signaler klart og tydeligt at seksuel chikane er uacceptabelt


Bidrag til at I har tydelig instruktion og risikovurdering

 

Hav fokus på faglighed og sparring

 

Lær af de eventuelle episoder der har været

Medvirk til at der bliver udarbejdet retningslinjer om forebyggelse

 

Insister på at det er tydeligeligt hvem der har hvilken rolle/ansvar


Bidrag til at I får en kultur hvor I kan tale åbent om problemer


Signaler klart og tydeligt at seksuel chikane er uacceptabelt