Sexchikane på arbejdspladsen

Oplever du uønsket seksuel opmærksomhed i dit daglige arbejde, behøver du ikke finde dig i det. Og du bør heller ikke bare slå det hen. Du kan få alvorlige psykiske mén, også selvom du ved, at du som omsorgsarbejder har større risiko end andre faggrupper for at opleve seksuel chikane på grund af tæt borgerkontakt.

Hvad er sexchikane?

Inden for arbejdsmiljø skelner man typisk mellem to slags sexchikane: Den ene slags er den sexchikane, som kolleger eller ledere på arbejdspladsen står bag. Den anden slags er den sexchikane, som udøves af patienter, klienter, elever eller andre borgere, som man kommer i kontakt med igennem sit arbejde.

Sexchikane er defineret som en seksuel handling, der er ubehagelig og grænseoverskridende. Det kan foregå på mange forskellige måder, for eksempel ved berøring, ved sjofle kommentarer eller ved fagter med seksuelle referencer. 

Det er dig, der afgør, om kommentarer eller handlinger overskrider dine grænser og derfor er chikanerende. I den sammenhæng er det  ligegyldigt, om den uønskede seksuelle opmærksomhed er udtryk for ubetænksomhed eller bevidst krænkelse.

Definition af sexchikane

Arbejdstilsynet i Danmark definerer seksuel chikane som en særlig form for krænkende handling. I deres vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, står der blandt andet: 

”Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende. 

Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central.

Krænkende handlinger af seksuel karakter er al form for uønsket seksuel opmærksomhed.

Det er oftest kvinder, der udsættes for seksuel chikane, men det er vigtigt at være opmærksom på, at mænd også kan udsættes for seksuel chikane."

Læs Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

Bliv medlem af FOA

For FOA er det vigtigt, at du og kollegerne trives og kan arbejde under trygge forhold. Vi har flere tilbud for at sikre dit og dine kollegers arbejdsmiljø. Meld dig ind i dag, så du kan få del i vores hjælp.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

Bidrag til at I har tydelig instruktion og risikovurdering

 

Hav fokus på faglighed og sparring

 

Lær af de eventuelle episoder der har været

Medvirk til at der bliver udarbejdet retningslinjer om forebyggelse

 

Insister på at det er tydeligeligt hvem der har hvilken rolle/ansvar


Bidrag til at I får en kultur hvor I kan tale åbent om problemer


Signaler klart og tydeligt at seksuel chikane er uacceptabelt


Bidrag til at I har tydelig instruktion og risikovurdering

 

Hav fokus på faglighed og sparring

 

Lær af de eventuelle episoder der har været

Medvirk til at der bliver udarbejdet retningslinjer om forebyggelse

 

Insister på at det er tydeligeligt hvem der har hvilken rolle/ansvar


Bidrag til at I får en kultur hvor I kan tale åbent om problemer


Signaler klart og tydeligt at seksuel chikane er uacceptabelt