Stress

Som FOA-medlem skal du kunne gå på arbejde uden at udsætte dig selv for at gå ned med stress. I FOA arbejder vi derfor systematisk på at få arbejdsgiverne og politikerne til at bekæmpe stress, og vi presser på, når der træffes beslutninger om ressourcefordelingen på arbejdspladserne.

4 gode råd

Fakta og vejledning

Vægtikon

Dine rettigheder

Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.

Kampagne: Stor arbejdsmængde og tidspres?

Arbejdstilsynet har udarbejdet en ny AT-vejledning, som kan hjælpe jer med at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge stress og andre konsekvenser for helbredet.

Bliv medlem af FOA

For FOA er det vigtigt, at du og kollegerne trives og kan arbejde under trygge forhold. Vi har flere tilbud for at sikre dit og dine kollegers arbejdsmiljø. Meld dig ind i dag, så du kan få del i vores hjælp.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

Arbejd for at forebygge, fjerne og mindske de årsager på arbejdspladsen, der kan medføre stress
Gør ledelsen opmærksom på, når der opstår arbejdspres, som er belastende og øger risikoen for stress
Brug APV til at kortlægge jeres psykiske arbejdsmiljø og risikoen for stress
Samarbejd med andre tillidsvalgte og leder omkring forebyggelse af stress
Arbejd for at forebygge, fjerne og mindske de årsager på arbejdspladsen, der kan medføre stress
Gør ledelsen opmærksom på, når der opstår arbejdspres, som er belastende og øger risikoen for stress
Brug APV til at kortlægge jeres psykiske arbejdsmiljø og risikoen for stress
Samarbejd med andre tillidsvalgte og leder omkring forebyggelse af stress