Psykiske skader og stress

Psykiske arbejdsskader kan anerkendes på samme måder som fysiske arbejdsskader. I forbindelse med anerkendelse af psykiske arbejdsskader er det vigtigt, at belastningerne kan dokumenteres eller på anden måde beskrives. Sørg for at gemme så meget dokumentation som muligt. Det kan være afgørende for, om FOA kan føre en sag for dig.

Sådan gør du

Bliv medlem af FOA

I FOA har vi eksperter ansat, der kan hjælpe dig, hvis du får en arbejdsskade. Meld dig ind i dag og få den hjælp, du fortjener.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

1
Bed din kollega om at gå til egen læge. Lægen skal anmelde skaden, hvis den kan være arbejdsbetinget.
2
Fortæl din kollega at hun kan blive henvist til en arbejdsmedicinsk undersøgelse.