Psykiske skader og stress

Psykiske arbejdsskader kan anerkendes på samme måder som fysiske arbejdsskader. I forbindelse med anerkendelse af psykiske arbejdsskader er det vigtigt, at belastningerne kan dokumenteres eller på anden måde beskrives. Sørg for at gemme så meget dokumentation som muligt. Det kan være afgørende for, om FOA kan føre en sag for dig.

Sådan gør du

1
Gå til din lægen løbende

Sørg for at gå til lægen, hvis dit arbejde stresser eller belaster dig eller på anden måde påvirker dig psykisk – og gør det løbende, så udviklingen i din sygdom er beskrevet i din lægejournal.

2
Anmeld din sygdom som arbejdsskade

Du kan selv anmelde sygdom som arbejdsskade, eller du kan lade din arbejdsgiver gøre det. Vær uanset hvad omhyggelig med at beskrive, hvad der har gjort dig syg.

3
Skaf og gem dokumentation

Mails fra din leder, referater fra personalemøder, forløb med Falck Healthcare, rapporter fra Arbejdstilsynet eller lignende kan være vigtige dokumenter i en erstatningssag.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

1
Bed din kollega om at gå til egen læge. Lægen skal anmelde skaden, hvis den kan være arbejdsbetinget.
2
Fortæl din kollega at hun kan blive henvist til en arbejdsmedicinsk undersøgelse.