Særligt til tillidsvalgte

Håndtering og anmeldelse af arbejdsskader - AMR's rolle og opgaver

Her finder du hjælp til, hvordan du som AMR kan hjælpe en kollega, der får en arbejdsskade. Det kan både være håndtering og anmeldelse af vold og trusler, arbejdsulykker eller erhvervsbetingede sygdomme.