Særligt til tillidsvalgte

Anmeldelse af arbejdsskader efter vold og trusler - rollen som AMR

Hvis en kollega bliver udsat for vold eller trusler og får en arbejdsskade, kan du som AMR hjælpe din kollega med at få beskrevet og anmeldt hændelsen og i øvrigt støtte din kollega. Her på siden får du overblik over, hvordan man anmelder en arbejdsskade efter vold og trusler, og hvordan du kan hjælpe.

Sådan anmelder man en arbejdsskade efter vold eller trusler

Sådan anmelder man for supplerende erstatning efter Voldsoffererstatningsloven efter vold og trusler

Hvis en kollega udsættes for fysisk eller psykisk vold i forbindelse med udførelsen af sit arbejde, skal hun eller han sammen med jeres arbejdsgiver inden for 72 timer tage stilling til, om hændelsen skal politianmeldes.

Hvis jeres arbejdsgiver vurderer, at der ikke er 'generelle behandlings- og pædagogiske hensyn', som gør at kravet om politianmeldelse bortfalder, skal hændelsen politianmeldes for at sikre fuld erstatning.

AMR’s rolle hvis en kollega har været udsat for vold eller trusler

Det er din kollegas ansvar at tage stilling til, om volden skal politianmeldes. Men som AMR kan du hjælpe og støtte og være med til at sikre, at I efter hændelsen får fulgt op og forebygget, at det sker igen:

 • Følg op hos din voldsramte kollega
 • Vær støttende over for din voldsramte kollega
 • Vær med til at sikre, at der er én hos din kollega
 • Skab tryghed hvis du er fysisk til stede, men undgå ”omklamring”
 • Lad din kollega tale om, hvad der er sket – også gentagne gange
 • Undgå at bagatellisere episoden og at kritisere eller vurdere din kollegas handlinger
 • Lyt
 • Vær opmærksom på, at den voldsramte kan reagere anderledes end sædvanligt i dagene efter episoden
 • Aftal med din kollega, at du følger op på, hvordan det går. Aftal fx et opfølgende møde, når den akutte fase er overstået 
 • Hjælp evt. din kollega og leder med at anmelde voldsepisoden
 • Husk at I skal registrere voldsepisoden, så I på arbejdspladsen altid har et samlet overblik over episoder med vold og trusler
 • vær med til at sikre, at arbejdspladsens retningslinjer om førstehjælp bliver fulgt og eventuelt opdateret. Det gælder både fysisk og psykisk førstehjælp. Hvis en kollega har været ude for en ulykke med vold og trusler, skal der tilbydes hjælp - også til eventuelle vidner.

Hav fokus på at forebygge vold og trusler

 • Som del af arbejdsmiljøgruppen skal du som arbejdsmiljørepræsentant deltage i undersøgelse af ulykken. Det følger af arbejdsmiljølovgivningen, at årsagen til ulykker skal undersøges, og at ulykker skal registreres. Undersøgelse af ulykker skal gennemføres for, at I på arbejdspladsen kan sætte tiltag i værk for at forhindre, at der sker nye ulykker. Det betyder, at I skal revidere jeres forebyggelse, hvis den ikke har været tilstrækkelig effektiv. Hvis der ikke er gjort nok, skal I opdatere APV´en.
 • Tal med ledelsen om, om APV'en skal opdateres. Du skal inddrages i at finde løsninger. Løsningerne skal fremgå af APV'ens ”handleplansdel”.
 • APV'en skal generelt opdateres, når der sker ændringer i arbejdet eller i den måde, arbejdet udføres på, der har betydning for arbejdsmiljøet.

 Få mere hjælp til at forebygge vold og trusler