Særligt til tillidsvalgte

Anmeldelse af arbejdsskader efter vold og trusler - rollen som AMR

Hvis en kollega er udsat for vold eller trusler og får en arbejdsskade, kan du som AMR hjælpe din kollega med at få beskrevet og anmeldt hændelsen og i øvrigt støtte din kollega. Her på siden får du overblik over, hvordan man anmelder en arbejdsskade efter vold og trusler, og hvordan du kan hjælpe.

Sådan anmelder man en arbejdsskade efter vold og trusler

Hvis en kollega udsættes for fysisk eller psykisk vold i forbindelse med udførelsen af sit arbejde, skal hun eller han sammen med jeres arbejdsgiver inden for 72 timer tage stilling til, om hændelsen skal politianmeldes.

Hvis jeres arbejdsgiver vurderer, at der ikke er 'generelle behandlings- og pædagogiske hensyn', som gør at kravet om politianmeldelse bortfalder, skal hændelsen politianmeldes for at sikre fuld erstatning.

Sådan anmeldes en arbejdsskade efter vold eller trusler

AMR’s rolle hvis en kollega har været udsat for vold eller trusler

Det er din kollegas ansvar at tage stilling til, om volden skal politianmeldes. Men som AMR kan du hjælpe og støtte og være med til at sikre, at I efter hændelsen får fulgt op og forebygget, at det sker igen:

  • Hjælp evt. din kollega og leder med at anmelde voldsepisoden
  • Sørg for at få registreret voldsepisoden, så I på arbejdspladsen altid har et samlet overblik over hændelser med vold og trusler
  • Vær støttende over for din voldsramte kollega
  • Vær hos den voldsramte
  • Skab tryghed, men undgå ”omklamring”
  • Lad den voldsramte tale om, hvad der er sket – også gentagne gange
  • Undgå at bagatellisere episoden og undgå at kritisere
  • Vær opmærksom på, at den voldsramte kan reagere anderledes end sædvanligt i dagene efter episoden

Hav fokus på at forebygge vold og trusler

Hvis en kollega har været udsat for vold eller trusler er det vigtigt, at I arbejder for at forebygge, at der sker lignende tilfælde af vold og trusler i fremtiden.

Få hjælp til at forebygge vold og trusler