Særligt til tillidsvalgte

Anmeldelse af erhvervssygdom - rollen som AMR

Her på siden kan du få et overblik over, hvordan man anmelder erhvervssygdom, og hvordan du som AMR kan hjælpe din kollega.

Hvad er en erhvervssygdom?

En erhvervssygdom er en sygdom eller lidelse, som skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under.

Det vil sige, at sygdommen formodes at være opstået på grund af påvirkninger på arbejdet.

Sådan anmelder man en erhvervssygdom

Det kan være vanskeligt at afgøre, om en sygdom skyldes faktorer i arbejdsmiljøet og dermed er en erhvervssygdom. Men lad ikke tvivlen afskære jer fra at anmelde en sygdom som erhvervsbetinget lidelse.
  
Se hvordan man anmelder en erhvervssygdom

AMR’s rolle hvis en kollega får en erhvervssygdom

  • Bed din kollega om at gå til egen læge. Lægen SKAL anmelde skaden. Det gælder både, når det er klart, at sygdommen er betinget af arbejdet eller forhold i arbejdet, eller der kun er tale om en mistanke. Lægen har ikke kun pligt til at anmelde selve skaden, men også pligt til at underrette Arbejdstilsynet om skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet.
  • Fortæl din kollega, at vedkommendes læge eller FOA-afdeling kan henvise til en såkaldt arbejdsmedicinsk undersøgelse på en af landets arbejdsmedicinske klinikker. Sådan en undersøgelse kan nærmere afgøre, om lidelsen/sygdommen skyldes arbejdet.
  • Få hjælp i din FOA-afdeling.


    Se oversigt over arbejdsmedicinske klinikker 

Forebyg fremtidige erhvervssygdomme

Har du en kollega, som har fået en arbejdsskade, er det vigtigt, at du adresserer de bagvedliggende arbejdsmiljøproblemer i jeres APV-arbejde. Husk:

  • Det er et lovkrav, at sygefravær inddrages i arbejdspladsens apv. Det er ikke enkeltpersoners sygefravær, som skal inddrages, men forhold i arbejdsmiljøet som har betydning.
  • Du skal inddrages i at finde løsninger, sådan at I får forebygget, at nye skader opstår. Løsningerne skal fremgå af APV´ens ”handleplansdel”.
  • Tal med ledelsen om, om APV´en skal opdateres – en APV skal opdateres, når der sker ændringer i arbejdet eller i den måde, arbejdet udføres på, der har betydning for arbejdsmiljøet.
  • Tal med ledelsen om, om arbejdsmiljøet er sikkerheds og sundhedsmæssigt i orden og om jeres forebyggelse er tilstrækkelig og effektiv.
  • Det er arbejdsgiverens pligt både på kort og lang sigt at sikre, at arbejdsmiljøet til enhver tid er sikkerheds og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.