Nedslidning og erhvervssygdomme

Erhvervssygdomme er sygdomme, som du kan have pådraget dig gennem dit arbejde over tid. Når du anmelder en erhvervssygdom, skal du beskrive de fysiske eller psykiske belastninger, som du har været udsat for i dit arbejdsliv. Din indledende beskrivelse er meget vigtigt, og derfor bør du beskrive dette detaljeret.

Sådan gør du

1
Din egen læge anmelder erhvervssygdom

Erhvervssygdomme opdages typisk, når du opsøger din egen læge med en lidelse, som kan være relateret til dit arbejde. Lægen anmelder derefter lidelsen som en erhvervssygdom.

2
Gå til lægen - du har handlepligt

Du kan være udelukket fra at opnå erstatning for en erhvervssygdom, hvis du i årevis har været vidende om, at du har fået en sygdom som følge af dit arbejde, men ikke har anmeldt denne. Sørg for at gå til lægen, når du er syg, eller du har mistanke om, at du har gener som følge af dit arbejde.

3
Beskriv dit arbejde

I forbindelse med en anmeldelse af en erhvervssygdom, skal du ofte beskrive dit arbejdsliv og de belastninger, du har været udsat for de seneste 10-20 år. Det er afgørende, at denne beskrivelse er detaljeret, og du får skrevet så meget ned som muligt.

Dine rettigheder
Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.
Vægtikon
  • Anerkendte erhvervssygdomme

    Arbejdsmarkedets Erhvervssikring opdaterer løbende en liste over lidelser, der er anerkendt som erhvervssygdomme, og som derfor kan udløse godtgørelse for varige mén og/eller erstatning for tab af erhvervsevne. Selvom din sygdom ikke står på listen over erhvervssygdomme, kan den stadig i visse tilfælde anerkendes.

    Kontakt din tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, egen læge eller din lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, hvordan du anmelder en erhvervssygdom, eller hvis du mener, at du har fået en forkert afgørelse.

     

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

1
Bed din kollega om at gå til egen læge. Lægen skal anmelde skaden, hvis den kan være arbejdsbetinget.
2
Fortæl din kollega at hun kan blive henvist til en arbejdsmedicinsk undersøgelse.