Covid-19 som arbejdsskade

Du kan få anerkendt sygdom med covid-19 som en arbejdsskade, hvis du har været udsat for smitte på jobbet. Den rettighed har FOA kæmpet for siden pandemiens start. Læs her på siden, hvordan du får hjælp til at anmelde sagen som en ulykke eller erhvervssygdom, og find svar på en række spørgsmål om covid-19 og din arbejdssituation.

Vær opmærksom på, at ved smitte efter 1. februar 2022, vil covid-19 blive håndteret som andre erhvervssygdomme, efter de almindelige procedurer.

Nedstående beskriver derfor håndteringen af anmeldelse af smitte med Covid-19 sket mellem 1. februar 2020 til og med 31. januar 2022.

Anmeld sygdom med covid-19 som en arbejdsskade

Covid-19 kan enten anmeldes som en ulykke eller erhvervssygdom afhængig af din situation:

Anerkendelse af arbejdsskade

Hvis sagen anerkendes som en arbejdsskade, vil du kunne få godtgørelse eller erstatning, hvis du får varige følger, et erhvervsevnetab, har udgifter til behandling eller i værste fald afgår ved døden som følge af coronavirus.

Din lokale FOA-afdeling kan hjælpe med behandlingen af din arbejdsskadesag.

Bliv medlem af FOA

I FOA har vi eksperter ansat, der kan hjælpe dig, hvis du får en arbejdsskade. Meld dig ind i dag og få den hjælp, du fortjener.