Vold og trusler om vold på arbejdspladsen

Du skal handle hurtigt, hvis du har været udsat for vold og trusler om vold i forbindelse med dit arbejde. Det er en betingelse for erstatning og godtgørelse, at hændelsen er anmeldt til politiet inden for 72 timer, eller at du sammen med din arbejdsgiver udarbejder en skriftlig erklæring om, hvorfor hændelsen ikke bør politianmeldes

Sådan gør du

1
Anmeld overfaldet til politet

Vold og trusler om vold skal anmeldes til politiet inden for 72 timer - uanset om det er weekend, helligdag eller ferie. Obs! Selvom politiet har været tilkaldt, er volden ikke nødvendigvis anmeldt. Sørg for at få en kvittering fra politiet.

2
Hvis du ikke ønsker at politianmelde på grund af behandlingsmæssige og/eller pædagogiske hensyn

Du og din arbejdsgiver kan udarbejde en erklæring, hvis du ikke ønsker at politianmelde. For at sikre dine rettigheder bør du have den skriftlige erklæring fra din leder inden for de 72 timer, hvor du har mulighed for stadig at nå at politianmelde volden.

3
Anmeld arbejdsskaden

Vold og trusler skal også altid anmeldes af din arbejdsgiver som arbejdsskade – uanset om den politianmeldt eller ej. Sørg for at hændelsen er detaljeret beskrevet, så det svarer til din oplevelse. Få eventuelt hjælp af din arbejdsmiljørepræsentant.

4
Gå til lægen

Gå til lægen med det samme - også selvom du tror, det går over. Fortsæt med at gå til lægen, hvis symptomerne ikke går væk. Din lægejournal er vigtig i en erstatningssag.  Det er vigtigt at få noteret datoen for arbejdsulykken og beskrivelsen af hvad der skete og hvad dine gener er.

5
Skaf og gem dokumentation

Skriv vidners navne ned og skaf kopi af interne registreringer. Referater fra personalemøder og interne beskeder om problemer med vold, kan være vigtige i en erstatningssag. Tag gerne billeder af ulykkesstedet.

Dine rettigheder
Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.
Vægtikon

Dine rettigheder i særlige situationer

  • Du kan beholde din ret erstatning, hvis du udarbejder en skriftlig erklæring

    Ofte vil vold og trusler om vold på arbejdet ske mellem dig og en borger, som du arbejder med. Hvis du eller din arbejdsplads ikke ønsker at politianmelde volden, kan I udarbejde en skriftlig erklæring i stedet for. Med en skriftlig erklæring kan du sikre din ret til eventuel erstatning.

    Læs mere om anmeldelse og skriftlig erklæring

Arbejdsmiljørepræsentant: Din rolle og opgaver

Vælg overenskomst:

1
Hjælp evt. din kollega og leder med at anmelde voldsepisoden
2
Vær støttende og skab tryghed overfor din voldsramte kollega
3
Registrer voldsepisoden på arbejdspladsen