Sådan anmelder du vold og trusler om vold

Du skal tage stilling til, om episoden skal politianmeldes for at du kan få erstatning og godtgørelse som følge af en straffelovsovertrædelse. Hvis du anmelder vold og trusler og om vold til politiet skal det ske inden for 72 timer.

Skal episoden anmeldes til politiet?

  • Kontakt din lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal politianmelde vold eller trusler om vold. 
  • De 72 timer tæller fra det tidspunkt volden finder sted – også selvom det bliver weekend, helligdag, eller du går på ferie.

Du kan beholde din ret til erstatning, hvis du og din arbejdsgiver udarbejder en skriftlig erklæring

Ofte vil vold og trusler om vold på arbejdet ske mellem dig og en borger, som du arbejder med. Derfor kan der være hensyn, der gør, at du eller din arbejdsplads ikke ønsker at politianmelde volden. Hvis det er tilfældet, kan du sammen med din arbejdsgiver udarbejde en erklæring, som begrunder, at forholdet ikke bør politianmeldes.

  • For at sikre dine rettigheder bør erklæringen være udarbejdet inden for de 72 timer, du har til at politianmelde hændelsen.
  • Husk, at det, at der er tale om en psykisk syg person, en dement borger eller en mindreårig, ikke alene kan begrunde, at forholdet ikke politianmeldes.
  • Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal politianmelde eller ej.


Bliv medlem af FOA

I FOA har vi eksperter ansat, der kan hjælpe dig, hvis du får en arbejdsskade. Meld dig ind i dag og få den hjælp, du fortjener.