Sådan søger du erstatning for vold eller trusler om vold

Du søger selv erstatning for vold eller trusler om vold.

  • Hvis du har en erklæring fra din arbejdsgiver, og altså ikke har politianmeldt volden, kan du søge erstatning med det samme. Du skal sende ansøgningen til politiet.
  • Hvis du har politianmeldt hændelsen, men politianmeldelsen ikke fører til en straffesag og politiet i stedet for eksempel frafalder tiltalen, kan du sende en ansøgning til Erstatningsnævnet, så snart du har modtaget afgørelsen. Du skal sende ansøgningen til politiet.
  • Hvis politianmeldelsen har ført til en straffesag, kan du sende en ansøgning til Erstatningsnævnet, når der er faldet endelig dom i sagen, og skadevolderen er blevet kendt skyldig. Du skal sende ansøgningen til politiet.
  • Din ansøgning skal sendes til Erstatningsnævnet inden for 2 år fra skadestidspunktet eller 2 år fra endelig dom i sagen.