Ulykke

Når du anmelder en arbejdsulykke, er det meget vigtigt, at beskrivelsen i anmeldelsen afspejler præcist, hvad der er sket. Hellere for mange detaljer end for få! Beskrivelsen kan få afgørende betydning for, om din arbejdsskade anerkendes, og hvilken erstatning du kan opnå. Du kan som regel få hjælp af din arbejdsmiljørepræsentant til at sikre, at beskrivelsen svarer til din og vidners oplevelse. Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, eller hvis du mener, at du har fået en urimelig afgørelse.

5 gode råd

1
Dokumentér skaden

Tag fotos og skriv ned, hvem der var tilstede. Gem referater fra personalemøder, intrabeskeder og arbejdsmails, der kan beskrive arbejdsforholdene både i forhold til ulykken og generelt. Kontakt vidner og kollegaer, og sørg for, at deres oplevelser også bliver skrevet ned.


2
Anmeld ulykken eller skaden

Din arbejdsgiver skal anmelde din ulykke eller arbejdsskade først til forsikringsselskabet, dernæst Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Få hjælp af din arbejdsmiljørepræsentant, så hændelsen beskrives, så den svarer til din oplevelse. Du modtager en kvittering fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Se, hvad du skal have klar
3
Vold skal politianmeldes inden for 72 timer

Skyldes ulykken vold eller trusler om vold, skal du inden for 72 timer sammen med din arbejdsgiver tage stilling til eventuel politianmeldelse. En rettidig politianmeldelse eller erklæring vedrørende, hvorfor forholdet ikke er politianmeldt, er afgørende for, om du er berettiget til erstatning.


Læs mere om anmeldelse af vold og trusler
4
Gå til din læge eller tandlæge
Gå til lægen med det samme - også selvom du tror, det går over. Fortsæt med at gå til lægen, hvis symptomerne ikke går væk. Din journal med dato, hændelsesforløb og dine gener er vigtig i en erstatningssag.
5
Overvej, hvorfor skaden skete

Skyldes ulykken vold, arbejdets tilrettelæggelse, manglende glatførebekæmpelse eller et trafikuheld? Måske kan du have ret til erstatning for svie og smerte og tab af arbejdsfortjeneste.


Dine rettigheder
Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.
Vægtikon
 • Du kan have ret til godtgørelse for varige mén

 • Du kan have ret til erstatning for tab af erhvervsevne

 • Du kan have ret til dækning af behandlingsudgifter

  Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer, at du har været ude for en arbejdsskade, kan du have ret til at få dækket dine udgifter til behandlinger og medicin.

 • Du kan have ret til godtgørelse for svie og smerte

  Du kan have ret til godtgørelse for svie eller smerte, hvis nogen kan drages til ansvar for, at du har været ude for en ulykke. Det kan være din arbejdsgiver, en grundejer, en medtrafikant eller en borger, herunder eksempelvis i tilfælde af vold eller trusler om vold.

 • Du kan have ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

 • Du har ret til at klage over en afgørelse

Dine rettigheder i særlige situationer

 • Vold og trusler om vold

  Hvis du har været udsat for vold eller trusler om vold, kan du være omfattet af offererstatningsloven.

  Læs mere om erstatning for vold og trusler om vold

 • Arbejdets tilrettelæggelse

  Din arbejdsgiver har pligt til at tilrettelægge arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, så du ikke kommer til skade, når du er på arbejde. Dette gælder både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Hvis tilrettelæggelsen af arbejdet har været mangelfuld, kan forholdene på arbejdspladsen være ansvarspådragende for din arbejdsgiver og du kan være berettiget til godtgørelse for svie og smerte og for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med en arbejdsulykke.

  • Kontakt din lokale FOA-fagforening, hvis du mener, at tilrettelæggelse af arbejdet var årsagen til, at ulykken kunne ske.
 • Ulykker i trafikken

  Hvis du i forbindelse med dit arbejde bevæger dig rundt i trafikken, kan du komme ud for en ulykke forårsaget af en medtrafikant. Hvis medtrafikanten er ansvarlig for ulykken, kan du være berettiget til godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Husk at få kontaktoplysninger på trafikanten og eventuelle vidner.
  • Kontakt din lokale FOA-fagforening, hvis du mener, du kan have ret til godtgørelse eller erstatning.
 • Glatføreulykker på grund af manglende snerydning eller glat underlag

  Hvis du i forbindelse med dit arbejde, bevæger dig rundt udenfor og er ude for en ulykke, fordi der ikke var sneryddet eller glatførebekæmpet, kan det være  grundejerens ansvar eller i visse tilfælde din arbejdsgivers. Det kan betyde, at du har ret til godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Kontakt din lokale FOA-fagforening, hvis du mener, du har ret til godtgørelse eller erstatning.
 • Psykisk arbejdsmiljø

  Psykiske skader kan som fysiske skader anerkendes som en arbejdsulykke eller erhvervssygdom, og de skal anmeldes på samme måde. Vær opmærksom på, at det kan være en vigtig støtte til beskrivelsen af skadeårsagen, hvis kollegaer, patienter, pårørende eller andre kan vidne. Det kan også være andre på din arbejdsplads, der kan bevidne omstændighederne – som langvarigt arbejdspres, manglende hjælp, sygdom blandt kollegaer, særligt vanskelige patienter eller lignende.

  Læs mere om psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørepræsentant: Din rolle og opgaver

Vælg overenskomst:

1
Hjælp din kollega med at dokumentere ulykken
2
Vær med til at sikre at arbejdspladsens retningslinjer/politikker for arbejdsulykker bliver fulgt
3
Undersøg om arbejdsgiver har levet op til sit arbejdsgiveransvar
4
Støt og følg op hos din skadesramte kollega