Tjekliste til anmeldelse af arbejdsskade

Hav følgende klar, når du skal anmelde arbejdsskade

Jo bedre du er forberedt, når din arbejdsgiver (eller du selv) skal anmelde din arbejdsskade, jo bedre bliver din beskrivelse af arbejdsskaden.

  • 1. Tidspunkt. Dato og klokkeslæt. Hvornår skete skaden? Er andre tidspunkter relevante for hændelsesforløbet?
  • 2. Navne og kontaktinformationer. Var der vidner? I så fald hvem? Det kan være kollegaer, pårørende, patienter, klienter eller andre, der overværede ulykken eller skaden.
  • 3. Billeder. Har du eller andre taget billeder efter skaden? Af dig selv eller stedet, hvor skaden er sket?
  • 4. Anmeldelser. Er skaden eller arbejdsforholdene beskrevet i mails, referater fra personalemøder, i skadestuerapport, lægejournal eller andet? Er skaden anmeldt til politi eller forsikringsselskab?
  • 5. Beskrivelser af arbejdsgange og brugsanvisninger til hjælpemidler. Har de været mangelfulde, eller er de ikke blevet fulgt?