Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du har haft lønnedgang eller mistet indkomst på grund af en arbejdsulykke, kan du have ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  • Det er en forudsætning for at opnå erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, at enten en borger, en grundejer, en trafikant eller din arbejdsgiver har handlet på en måde, så de har pådraget sig et ansvar.
  • Kontakt din lokale FOA-fagforening, hvis du mener, at nogen kan drages til ansvar for den ulykke, du har været ude for.
  • FOA fører sagen for dig, hvis vi vurderer, at du kan have ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og/eller godtgørelse for svie og smerte.Bliv medlem af FOA

I FOA har vi eksperter ansat, der kan hjælpe dig, hvis du får en arbejdsskade. Meld dig ind i dag og få den hjælp, du fortjener.