Du kan klage over en afgørelse

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer den første afgørelse i din arbejdsskadesag. Hvis du mener, at afgørelsen i din arbejdsskadesag er forkert, har du ret til at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen.

  • Kontakt din lokale FOA-fagforening, hvis du ønsker hjælp til at klage til Ankestyrelsen over en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring.
  • Hvis du ønsker at klage over en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, så vær opmærksom på, at der er en klagefrist på 4 uger.

Du kan også gøre indsigelse mod Ankestyrelsens afgørelse

​Hvis du modtager en endelig afgørelse fra Ankestyrelsen, og heller ikke er enig i den, kan du gøre indsigelser eller som en sidste udvej føre en retssag mod Ankestyrelsen.

  • Kontakt din lokale FOA-fagforening, hvis du er uenig i den endelige afgørelse, som du har modtaget fra ankestyrelsen.

Bliv medlem af FOA

I FOA har vi eksperter ansat, der kan hjælpe dig, hvis du får en arbejdsskade. Meld dig ind i dag og få den hjælp, du fortjener.