Efterløn

Med efterløn kan du trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden du når folkepensionsalderen.

Hvad er efterløn?

Efterlønsordningen blev indført i 1979

Efterløn er en ordning, der gør det muligt at trække sig helt eller delvist tilbage fra arbejdsmarkedet, inden man når pensionsalderen. Du skal opfylde en række betingelser for at kunne gå på efterløn. Betingelserne er forskellige alt efter, hvornår man er født.