Elev- og uddannelseskontingent

Prisen for at være medlem i FOAs fagforening og FOAs A-kasse er lavere, hvis du er elev eller under uddannelse. Kontingentets størrelse afhænger bl.a. af din uddannelsessituation og din indtægt.

Du kan måske få nedsat dit kontingent som elev

Er du allerede medlem af FOA og er startet på uddannelse, er det vigtigt, at du opdaterer dine uddannelsesoplysninger. Så tjekker vi nemlig, om du kan få et lavere kontingent.

Pris for medlemskab af fagforeningen

Vælg den lokale FOA-fagforening, du skal være medlem af. Kontingentet fastsættes af de enkelte afdelinger og derfor kan det variere lidt. 
Priserne er gældende for 2023.

Er du i tvivl om hvilken lokal fagforening, der er din?

Pris for medlemskab af a-kassen

VIGTIGT: Hvis din indtægt ændrer sig

Tjener du over 19.728 kr. (2023) om måneden under din elevtid, skal du sandsynligvis betale mere i kontingent

FOAs A-kasse har pligt til at tjekke din indkomst én gang om året for at se, om du har tjent penge ved siden af din elevløn i fritagelsesperioden (dvs. den periode du har fået godkendt, at du kunne nøjes med at betale elev- og uddannelseskontingent).

Viser tjekket af din indkomst, at din samlede indtægt (din elevløn og anden indtægt) er mere end 19.728 kr. om måneden, skal du efterbetale et beløb, der svarer til den generelle kontingentsats for hele perioden, hvor du har været bevilget elevkontingent. Det vil typisk være over 4.000 kroner. Det er vigtigt, at du kontakter os, hvis du er i tvivl om du opfylder betingelserne for elevkontingent.

Vil du gerne tjene penge ved siden af din elevløn, skal du derfor kontakte a-kassen, inden du starter med at arbejde.

Kontakt FOAs A-kasse

I tvivl om, hvilken afdeling der er din?