Elev- og uddannelseskontingent

Prisen for at være medlem i FOAs fagforening og FOAs A-kasse er lavere, hvis du er elev eller under uddannelse. Kontingentets størrelse afhænger bl.a. af din uddannelsessituation og din indtægt.

Du kan måske få nedsat dit kontingent som elev

Er du allerede medlem af FOA og er startet på uddannelse, er det vigtigt, at du opdaterer dine uddannelsesoplysninger. Så tjekker vi nemlig, om du kan få et lavere kontingent.

Pris for medlemskab af fagforeningen

Din situation:

Pris pr. måned

Er under 18 år

Gratis 

Er på grundforløb eller hovedforløb
og tjener under 20.359 kr.

99 kr. 

Er på grundforløb eller hovedforløb
og tjener over 20.359 kr.

249 kr. 

Priserne er gældende for 2024.

 

I tvivl om hvilken lokal FOA-fagforening, der er din?

Pris for medlemskab af a-kassen

Vælg situation:

VIGTIGT: Hvis din indtægt ændrer sig

Har du anden indtægt udover elevløn fra 1. januar 2024 under din elevtid, skal du betale mere i kontingent

FOAs A-kasse har pligt til at tjekke din indkomst én gang om året for at se, om du har tjent penge ved siden af din elevløn i fritagelsesperioden (dvs. den periode du har fået godkendt, at du kunne nøjes med at betale elev- og uddannelseskontingent).

Viser tjekket af din indkomst, at du har haft anden indtægt udover elevlønnen, skal du efterbetale et beløb, der svarer til den generelle kontingentsats for hele perioden, hvor du har været bevilget elevkontingent. Det vil typisk være over 4.000 kroner. Det er vigtigt, at du kontakter os, hvis du er i tvivl, om du opfylder betingelserne for elevkontingent.

Vil du gerne tjene penge ved siden af din elevløn, skal du derfor kontakte a-kassen, inden du starter med at arbejde.

Kontakt FOAs A-kasse

I tvivl om, hvilken fagforening der er din?

Vælg situation: