Velkommen i KLS

Se hvem vi er og hvad vi kan tilbyde dig!

KLS- Kommunale Lønarbejdere i Storkøbenhavn organiserer personale, som arbejder i køkken/rengøring, vaskeri og service og som er ansat i Storkøbenhavn, i henhold til indgåede aftaler.

Det gælder:

 • regions- og kommunalt ansatte, herunder ansatte i kommunale interessentselskaber
 • ansatte i selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med kommuner i Storkøbenhavn
 • andre offentligt ansatte (fortrinsvis ansatte i staten)
 • øvrige ansatte med tilsvarende eller lignende arbejds- og servicefunktioner på det private arbejdsmarked

KLS - din fagforening

I dit arbejde er der mange vigtige ting, hvor du alene ikke kan stille meget op. Men som medlem af KLS har du en faglig og solidarisk organisation i ryggen, som hver eneste dag står parat til at hjælpe dig.

KLS er en del af FOA

FOA/KLS er en afdeling i FOA. FOA er et fagforbund - med 173.000 medlemmer fordelt på 36 afdelinger. Størstedelen er kommunalt eller regionalt ansatte og en mindre del er privat ansatte. Fælles for alle FOAs medlemmer er, at de leverer offentlig service blandt andet ved, at:

 • yde hjælp og service til ældre og handicappede
 • gøre rent og laver mad på sygehuse, skoler og kaserner
 • pleje patienter på hospitaler og plejehjem
 • slukke brande
 • passe børn
 • køre busser
 • vedligeholde bygninger

 

»Vi kan tilbyde dig