Arbejdsmiljøudvalg

ARBEJDSMILJØUDVALGET ER P.T. SAT I BERO, TIL NY ARBEJDSMILJØFORMAND - SAMMEN MED DET ØVRIGE UDVALG - KAN GENOPTAGE UDVALGETS ARBEJDE!

 

FOA/KLS har nedsat et Arbejdsmiljøudvalg, der består af arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter med særlig interesse for området arbejdsmiljø.


Udvalget består af:
 

Arbejdsmiljøformand
Irene Holmstrøm  (Pædagogisk IT) 
Miroljub Kuborovic  (BBH Centralvaskeriet) 
Zeljko Ristic (BBH Centralvaskeriets rengøring)
Vi vil meget gerne hjælpe med arbejdsmiljøproblemer, både jeres egne individuelle eller arbejdspladsens generelt. Vi vil også meget gerne deltage i et møde på arbejdspladsen og evt. arrangere en oplægsholder.