Din arbejdsgiver kan tilrettelægge dine vagter, så længe der tages hensyn til lovgivning og arbejdstidsaftaler

Arbejdstid

Din ugentlige arbejdstid skal stå i din ansættelseskontrakt. Det bør også fremgå, hvis du kun arbejder i dag-, aften- eller nattevagt. Din arbejdstidsaftale er en del af din overenskomst, men arbejdstidsaftalen i din overenskomst kan være suppleret med eller erstattet af en lokal arbejdstidsaftale, der er særligt aftalt med din arbejdsgiver. Spørg din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, hvilken arbejdstidsaftale der gælder for dig.

Husk!

1
Tjek din arbejdstidsaftale
Din arbejdstidsaftale står i din overenskomst, medmindre I har en lokal arbejdstidsaftale på din arbejdsplads. 
2
Hold øje med din hviletid
Hvis du har skiftende arbejdstider, skal du være særlig opmærksom på, at du har ret til 11 timers hvile mellem alle vagter, medmindre andet er aftalt. 
3
Du har ret til tillæg, hvis varsler ikke bliver overholdt
Det er ikke alle, der har ret til at blive varslet om overarbejde, men hvis du har, har du krav på tillæg, hvis din arbejdsgiver ikke overholder varslet. 
4
Læs din lønseddel
Der sker ofte fejl i registrering af overarbejde og udbetaling af tillæg, så gør det til en vane at tjekke din lønseddel, så du ikke snyder dig selv.
Dine rettigheder
Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.
Vægtikon
 • Planlægning af arbejdstid

  Din arbejdsgiver kan frit tilrettelægge dine vagters længde og pålægge dig over- eller merarbejde, så længe der tages hensyn til lovgivning og din arbejdstidsaftale.
 • Natarbejde

  Natarbejde er desværre ikke noget, kroppen vænner sig til. Tværtimod øges sundhedsrisikoen med tiden. Derfor er der også skærpede krav til natarbejde.
 • Frokost og pauser

  Du har ret til mindst én spisepause i løbet af din vagt. Hvis du står til rådighed i akutte situationer i din pause, er pausen en del af din arbejdstid og betales derfor af din arbejdsgiver. Betaler du selv for din pause, står du ikke til rådighed i pausen, og derfor kan du selv bestemme, hvad du vil foretage dig. 
  Det er din leder, der bestemmer, hvornår du skal holde pause, og pausen skal fremgå af din tjenesteplan, men formålet med spisepausen skal være opfyldt.
 • Overarbejde og merarbejde

  Din leder kan pålægge dig mer- eller overarbejde, men du må ikke henover en periode på 4 måneder arbejde mere end i gennemsnit 48 timer om ugen, heller ikke hvis der er tale om såkaldt frivilligt overarbejde.  Nægter du mer- eller overarbejde uden acceptabel grund, kan du risikere en sag om arbejdsvægring og i sidste ende bortvisning.
 • Helligdage, FO-dage og søgnehelligdage 

  Du har ret til tillæg på helligdage. Hvor meget du har krav på, fremgår af din arbejdstidsaftale. Hvis du er ansat på en døgndækket arbejdsplads som fx social- og sundhedsassistent, skal du både arbejde mindre og have en frihedsperiode på 35 timer.
 • Sommertid og vintertid

  Har du nattevagt, når sommertid bliver til vintertid eller omvendt, kan du komme til enten til at skylde en time eller arbejde en time for meget. 

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

Tal med kolleger om ønsker og udfordringer ved arbejdstidstilrettelæggelse
Arbejd for  gode retningslinjer  
Påse at retningslinjer og arbejdstidsaftale overholdes
Vurder (lokal) arbejdstidsaftale 
Brug FOA-afdelingen ved fortolkningsuenighed
Tal med kolleger om ønsker og udfordringer ved arbejdstidstilrettelæggelse
Arbejd for  gode retningslinjer  
Påse at retningslinjer og arbejdstidsaftale overholdes
Brug FOA-afdelingen ved fortolkningsuenighed
Vurder og forhandl lokal arbejdstidsaftale