Arbejdstid

Din arbejdstidsaftale er en del af din overenskomst, men arbejdstidsaftalen i din overenskomst kan være suppleret med eller erstattet af en lokal arbejdstidsaftale, der er særligt aftalt med din arbejdsgiver. Spørg din tillidsrepræsentant eller lokale FOA-fagforening, hvis du er i tvivl om, hvilken arbejdstidsaftale der gælder for dig.

5 gode råd om arbejdstid

Ny vejledning giver klarhed over arbejdstidsreglerne

FOA har sammen med KL og seks andre faglige organisationer udviklet en fælles vejledning til døgnarbejdstidsreglerne. Vejledningen skal fungere som et redskab til at sikre, at FOAs medlemmer får den rette løn, når de arbejder på skæve tider af døgnet. 

Vægtikon

Dine rettigheder

Her får du et overblik over, hvilke rettigheder det især er relevant at være opmærksom på i situationen.

Bliv medlem af FOA

Der er mange arbejdstidsregler at holde styr på. Vi er eksperter på dine rettigheder i forhold til fx vagtplanlægning, overarbejde og tillæg, så lad os hjælpe dig.

Tillidsvalgt: Din rolle og dine opgaver

Vælg overenskomst:

Tal med kolleger om ønsker og udfordringer ved arbejdstidstilrettelæggelse
Arbejd for  gode retningslinjer  
Påse at retningslinjer og arbejdstidsaftale overholdes
Vurder (lokal) arbejdstidsaftale 
Brug din FOA-fagforening ved fortolkningsuenighed
Tal med kolleger om ønsker og udfordringer ved arbejdstidstilrettelæggelse
Arbejd for  gode retningslinjer  
Påse at retningslinjer og arbejdstidsaftale overholdes
Brug din FOA-fagforening ved fortolkningsuenighed
Vurder og forhandl lokal arbejdstidsaftale